У вільному доступі розміщено український переклад робіт ОЕСР у сфері науки, технологій та інновацій
Інформація - Новини
Середа, 29 листопада 2023, 13:10

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ!

2023 року Міністерство освіти і науки України отримано ліцензії на право перекладу та публікацію робіт ОЕСР у сфері науки, технологій та інновацій:

  • Керівництво Фраскаті 2015 – офіційні рекомендації, підготовлені ОЕСР, із методологічними підходами до статистичних обстежень наукових досліджень і розробок. Це міжнародний стандарт у сфері статистики науки, який надає рекомендації з формування та інтерпретації відповідних індикаторів, спрямованих насамперед на проведення інтернаціональних порівнянь;
  • Керівництво Осло 2018 – основний методологічний інструмент ОЕСР у сфері інновацій, скерований на глибше розуміння інноваційних процесів і пов’язаних з ним феноменів. Керівництво Осло 2018 містить основні поняття, пов’язані з науковим дослідженням і розробкам, їх склад і кордони, систему інституційних та функціональних класифікацій, а також рекомендації щодо збору даних про технологічні інновації, використання патентних даних в якості показників науки і техніки;
  • Керівництво ОЕСР з патентної статистики. Його основне призначення – аналіз патентної діяльності. У цьому Керівництві наведено керівні принципи використання патентних даних для статистичних вимірювань у галузі науки і технологій, а також рекомендації щодо складання та інтерпретації патентних показників у цьому контексті. Стандарт спрямований на те, щоб показати, для чого можна використовувати патентну статистику і для чого вона не може бути використана, як рахувати патенти, щоб максимізувати інформацію про науково-дослідну діяльність та мінімізувати статистичний шум та упередження. Також, він описує, як патентні дані можуть бути використані при аналізі широкого спектру тем, пов’язаних з технічними змінами та патентною діяльністю, включаючи зв’язки між певною галуззю і наукою, стратегії компаній щодо патентування, інтернаціоналізацію досліджень та індикатори цінності патентів.
Усі роботи ОЕСР, у вигляді електронних книг, розміщено у вільному доступі. Доступ на офіційному веб-сайті ДНТБ за посиланням.
 
Голодомор в Україні мовою фактів
Соціокультурна діяльність - Заходи
П'ятниця, 24 листопада 2023, 15:17

Кожну четверту суботу листопада по усьому світу запалюються свічки пам’яті на знак пошани до пам’яті померлих під час Голодомору.

Для користувачів науково-технічної бібліотеки Київського національного університету технологій та дизайну представлена виставка видань, присвячених голодоморам в Україні, які говорять з читачем мовою фактів.

 
Приватне та публічне право – нові надходження НТБ КНУТД
Інформація - Новини
Вівторок, 21 листопада 2023, 12:27

Науково-практичні заходи університету стають платформою для апробації результатів наукових досліджень, виголошенням доповідей, дискусій, а й майданчиком обміну науковим продуктами. З приємністю інформуємо наших користувачів, що завдяки участі вчених університету у проєкті «Подаруй книгу», фонд бібліотеки поповнюється актуальними виданнями.

За ініціативи директорки Інститут права та сучасних технологій доцента Тетяни Власюк та завідувача кафедри приватного та публічного права професора Юрія Оніщика у межах І Всеукраїнської науково-практична конференція «Проблеми реалізації прав, свобод і законних інтересів суб`єктів права в Україні», що відбулася 9 листопада 2023 року в Київському національному університеті технології та дизайну, провідні спікери конференції Наталія Атаманчук, доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права Європейського Союзу Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, та Володимир Ліпкан, доктор юридичних наук, професор, докторант відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академік Національної академії наук вищої освіти України, академік Міжнародної кадрової академії, академічний радник Національної академії правових наук України, засновник теорії безпекознавства, стратегічний аналітик, презентували учасникам та подарували до фонду науково-технічної бібліотеки КНУТД наукові видання, присвячені політичним та правовим питанням, всього 5 примірників.

Для наших користувачів та всіх, хто цікавиться проблемними питаннями права, презентуємо видання:

Правові основи непрямих податків в Україні : монографія / Н. І. Атаманчук. – Київ : Алерта, 2019. – 352 с.

Монографію присвячено найбільш проблемним та дискусійним питанням правового регулювання непрямих податків в Україні. Це видання буде корисним для законодавців, науковців, практиків, викладачів, аспірантів, студентів, а також для тих, хто цікавиться відповідним напрямом. ( 2 прим. )

Геостратегія сучасного Китаю : монографія / В. А. Ліпкан, А. В. Яковець. – Київ : Видавець Ліпкан В. А., 2023. – 384 с.

Монографія є першим в Україні виданням, в якому досліджуються засади формування та реалізації геостратегії сучасного Китаю з позицій теорії геостратегії, геоісторії, геоекономіки, геоінформаційної політики, політології, націобезпекознавства, кібербезпеки на засадах системного міждисциплінарного підходу. Уперше надано гіперболічну модель депопуляції населення Китаю, детально проаналізовано Пропозиції Китаю від 24 лютого 2023 року щодо його бачення своєї пожадливості від війни в Україні. Монографія стане у пригоді передусім практичним працівникам, аспірантам, науковцям та усім, хто цікавиться питаннями сучасної геостратегії, в тому числі синології.

Стратегія державної інфраструктурної політики України : монографія / В. А. Ліпкан, Г. Ю. Зубко. – Київ : Видавець Ліпкан В. А., 2022. – 1008 с.

У монографії досліджено засади стратегії інфраструктурної політики України. Уперше за допомогою математичного апарату подано аналіз альтернатив інституційно-організаційних структур реалізації стратегії державної інфраструктурної політики. Монографія стане в нагоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями геостратегії, в тому числі стратегії державної інфраструктурної політики.

Стратегія державної інфраструктурної політики України : словник / В. А. Ліпкан. – Київ : Видавець Ліпкан В. А., 2023. – 252 с.

Однією з родзинок видання є розвиток саме українськомовної термінологічної сфери, формування авторських неологізмів на засадах лінгвістики української мови.Словник є органічним продовженням монографії «Стратегія державної інфраструктурної політики України» і призначений для фахівців у сферах формування та реалізації: геостратегії, геоекономіки і геополітики, інфраструктурних стратегій, національної та міжнародної безпеки, а також тих, для кого небайдужі проблеми формування системи знань про стратегію державної інфраструктурної політики та її забезпечення в умовах нестаціонарності.

Бібліотека висловлює щиру вдячність авторам за подаровані видання, які сприятимуть формуванню навчально-методичного забезпечення освітніх програм, а також всім учасникам проєкту «Подаруй книгу», які сприяють поповненню фондів.

 З виданнями можна ознайомитись у читальному залі НТБ, прим. 1 – 0397.

 
21 листопада День Гідності та Свободи
Інформація - Новини
Вівторок, 21 листопада 2023, 11:31

Те, що втримало нашу оборону в найважчі часи, і що дасть нам силу перемогти – Гідність і Свобода. Наша зброя заряджена нашою гідністю і жагою свободи.

 
17 листопада День студента в Україні та Міжнародний день студентів
Інформація - Новини
П'ятниця, 17 листопада 2023, 10:35

Міжнародний день студентів було впроваджено на Всесвітньому конгресі студентів. Свято відзначається щорічно 17 листопада. Україна приєдналася до  міжнародної ініціативи і закріпила в своєму законодавстві День студента, додатковим Указом Президента України від 16 червня 1999 року № 659/99.

Студенство завжди було невід’ємною частиною верств суспільства, соціальним феноменом, рушійною силою прогресу, учасником державотворення.

У Національній доктрині розвитку освіти визначено: «Головне завдання вищої школи – професійна підготовка студентів, формування фахівців із вищою освітою, здатних до творчості, прийняття оптимальних рішень, таких, що володіють навичками самоосвіти й самовиховання, вміють узгоджувати свої дії з діями інших учасників спільної діяльності».

Також, одним із головних завдань вищого навчального закладу, як сказано в Законі України «Про вищу освіту», є забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах, у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.

Мета КНУТД – навчати й виховувати молодь, реалізовувати необхідні суспільству якісні освітні послуги незалежно від місця проживання / перебування споживачів; розвивати особистісний потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності, активну соціальну позицію.

Яким є студентство КНУТД 2023 навчального року? Уява створює загальний образ студента, як молодої, прогресивної, завзятої до навчання, ретельно працюючої, ініціативної людини, кмітливу та веселу на вдачу. Реальний образ студентської молоді КНУТД відображається у навчанні, діях, вчинках.

Науково-технічна бібліотека КНУТД на основі матеріалів сайту КНУТД та власних спостережень зробила своєрідний аналіз студентської спільноти університету. До вашої уваги презентація «Студенти КНУТД: 2023».

 
Всеукраїнський конкурс мультимедійних проєктів "Врятувати від забуття"
Науково-інформаційна робота - Науково-практичні заходи
Вівторок, 14 листопада 2023, 13:49

Міжнародний благодійний фонд національної пам’яті України у співпраці із центральними та місцевими органами влади, Київським міським будинком учителя проводить черговий щорічний Всеукраїнський конкурс мультимедійних проєктів «Врятувати від забуття». Також до організації заходу долучилися Інститут історії України НАН України, Кабінет Міністрів України, Спілка письменників України.

Метою конкурсу є підвищення інтересу молоді до української історії, збереження та відновлення національної пам’яті, подолання історичних міфів.

Okollaj

У заході можуть брати участь учні старших класів, студенти і вчителі та подавати як індивідуальні, так і групові проєкти.

Конкурсні роботи слід надсилати до 1 грудня на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Протягом грудня-січня журі опрацьовуватиме проєкти та наприкінці січня визначить переможців.

Розгорнута інформація щодо конкурсу у Положенні.

Лист Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України від 10.10.2023 № 04-24/13-2023/222369 «Про сприяння в організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття».

 
Літопис сьогодення
Соціокультурна діяльність - Мистецькі огляди
Понеділок, 13 листопада 2023, 13:04

Мистецтво не може стояти осторонь світових катаклізмів. Воно відображує те, що турбує людство, окремі нації та народи, кожну людину. Тому природньо, що український митець  не може оминути тему воєнної дійсності 2022-2023 років.

Мore

В Національному музеї «Київська картинна галерея» відбулось відкриття персональної виставки художника  Анатолія Варварова «Літопис сьогодення».  Анатолій Варваров поставив собі завдання показати, як змінилось його власне життя і буття нашої країни у воєнний час. Твори митця -  наче особистий  щоденник:  «Працюю, пишу, щоб не загасити себе, щоб не дати згаснути іншим: близьким, рідним, друзям. Пишу те, що заряджає позитивом на переможне майбутнє. Картини – це пам’ятка про те, що я відчуваю під час війни». Правдивий характер робіт дозволяють нам назвати його літописцем української сучасності. Вони  ліричні,  сповнені  роздумів із нотками суму над  крихкістю нашого звичного світу,  але й  насичені сподіваннями на ті крила надії, що підносять у небо  птахів  і паперові  літачки, й непереборною  вірою в Перемогу.

Виставка триватиме з 31 жовтня по 29 листопада.

Підготувала Ніна Максимова

 
Смерть лева Сесіла мала сенс
Соціокультурна діяльність - Книга дня
Понеділок, 13 листопада 2023, 11:04

Стяжкіна О. Смерть лева Сесіла мала сенс : роман / О. Стяжкіна. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. – 240 с.

Події книги Олени Стяжкіної «Смерть лева Сесіла мала сенс» починаються в далекому «перебудовному» 1986 році. В одному з пологових будинків Донецька 16 квітня, в день столітнього ювілею Ернста Тельмана, народжуються четверо немовлят. А оскільки перебудова країни вже почалась, а ментальності - ще ні, «зверху» було запропоновано
когось із новонароджених назвати на честь німецького комуніста, за що було обіцяно квартиру, килим і телевізор.  Після такого, дещо довлатівського початку,  чекаєш на легке гумористичне продовження, але далі все йде не по плану. Журналіст Фінк, діти - Ернест, Тельма, Льоха і Галя, їхні батьки, такі різні геть у всьому, стають на багато років майже однією сім’єю.

Діти разом ростуть, дружать, сваряться, закохуються, батьки міняють роботи, міняють сім’ї, міняють життя… До 2014 року. А потім починається війна. І герої, до яких ми звикли, і від яких не чекали жодних несподіванок, стали самими собою. Злетіло все, що було нашаровано вихованням, суспільством і власними страхами. Хтось виявився палким прихильником «руського миру», хтось пішов воювати за Україну, хтось тихо і непомітно поїхав в москву, а хтось залишився в Донецьку рятувати покинутих напризволяще тварин; хтось загинув на роботі від «прильоту», хтось став снайпером, а хтось зник, ніби розчинився у повітрі… Різні долі, несподівані вчинки і вибір шляху. Незвичайна структура книги, вона схожа на печворк: ми кожні кілька сторінок потрапляємо з одного часу в інший, від одного персонажа до іншого, гойдаються емоції, ледве встигають висохнути сльози. Книга двомовна. Перша частина майже вся написана російською, бо саме вона для героїв є рідною, але далі української стає все більше і більше, бо з війною міняється світогляд, а з ним і мова.

Мабуть кожен з нас розгубив за останні роки «друзів» і рідних, які виявились не те що не однодумцями, а ворогами… Тому і чіпляє ця книга так сильно, і не відпускає, і ще довгий час все моделюєш в голові ситуації і вірогідні долі.

 
Профорієнтаційна зустріч «КНУТД – мій університет»
Науково-інформаційна робота - Науково-практичні заходи
П'ятниця, 10 листопада 2023, 15:49

9 листопада 2023 року у приміщенні читальної зали (1-394) відбулася профорієнтаційна зустріч «КНУТД – мій університет» зі студентами Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.

Завідувачка відділу зберігання фондів Крехова Людмила розповіла першокурсникам коледжу про історію та сьогодення КНУТД: здобутки та наукові досягнення, освітню діяльність, напрями професійної підготовки, студентське життя.

Okollaj

Студенти коледжу дізнались, як користуватися книжковим і періодичним фондом, посібниками та методичними  доробками науковців університету, ознайомились з комп’ютерною зоною бібліотеки, яка дає можливість користуватися електронною бібліотекою.

Сподіваємося що студенти коледжу університету, які вже стали віртуальними користувачами електронної бібліотеки, будуть постійними відвідувачами бібліотечних просторів та студентами КНУТД.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 46

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог

Періодичні видання

Періодичні видання НТБ КНУТД

Статистика


Український календар

Календар України