План заходів на 2023-2024 рр

План заходів науково-технічної бібліотеки КНУТД на 2023-2024 рр.

ПЛАН роботи наукового сектору
Назва заходу Термін проведення Місце проведення

Моніторинг публікаційної активності НПП кафедр в  наукометричних виданнях Scopus/WoS

постійно

науково-технічна бібліотека

Моніторинг цитування статей у НМБД Scopus та надання звіту деканам і директорам інститутів. Відповідно до наказу 183 «Про заходи щодо покращення позицій ун-ту в національних і міжнародних рейтингах».

щоквартально

науково-технічна бібліотека

Оновлення та представлення на веб-сайті НТБ КНУТД «Покажчика журналів, в яких опубліковані статті вчених КНУТД та зареєстрованих у НМБД «SCOPUS». лютий 2024 р.
науково-технічна бібліотека
Аналітико-синтетичне опрацювання наукових публікацій та навчальних видань (Інституційний репозитарій Університету). протягом навчального року