Бібліодайджест за листопад 2017 року. Випуск 61

Бібліодайджест. Листопад, 2017 (61)

Вийшов черговий випуск інформаційного бюлетня нових надходжень до бібліотеки КНУТД "Бібліодайджест". Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитись з новими навчально-методичними та науковими виданнями, роботами науково-педагогічних працівників університету, а також з літературно-художніми виданнями за посиланням Листопад, 2017 (61). Всім приємного перегляду та читання!

 1. Теоретические основы информационно-измерительных систем = Theoretical basics of information-measurement system : учебник / В. П. Бабак [и др.]. – К. : Софія-А, 2014. – 832 с.
 2. Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : зб. наук. праць / М-во культури України, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2016. Вип. 29. – 2016. – 278 с.
 3. Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : зб. наук. праць / М-во культури України, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2016. Вип. 30. – 2016. – 260 с.
 4. Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : зб. наук. праць / М-во культури України, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2017. Вип. 31. – 2017. – 352 с.
 5. Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. / упор. М. Кармазіна ; ред.: О. Рафальський, О. Майборода. – К. : Парламентське видавництво, 2016. Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. – 2016. – 656 с.
 6. Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. / упор. О. Майборода ; ред.: О. Рафальський, М. Кармазіна. – К. : Парламентське видавництво, 2016. Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. – 2016. – 704 с.
 7. Статистичний щорічник м. Києва за 2014 рік : щорічник / ред. Р. Г. Віленчук. – К. : Консультант, 2015. – 444 с.
 8. Статистичний щорічник України за 2015 рік : щорічник / ред. І. М. Жук. – К. : Інформаційно-аналітичне агенство, 2016. – 575 с.
 9. Васильчук, Євген Олегович. Субкультурний молодіжний радикалізм : монографія / Є. О. Васильчук, Л. П. Чернова. – Х. : Діса плюс, 2016. – 128 с. – (Проблеми національної безпеки).
 10. Васильчук, Євген Олегович. Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України : монографія / Є. О. Васильчук. – 2-ге вид., випр. і доп. – Черкаси : Видавець Ольга Вовчок, 2015. – 416 с. – (Проблеми національної безпеки).
 11. Васильчук, Євген Олегович. Російський екстремізм в Україні : монографія / Є. О. Васильчук. – Черкаси : Видавець Ольга Вовчок, 2015. – 120 с.
 12. Винахідницька діяльність Київського національного університету технологій та дизайну за 2016 р. : у 2 т. / [І. М. Грищенко, В. В. Каплун, Г. Ю. Павленко, Н. Д. Пруднікова, І. В. Скопінцева, О. О. Коваленко]. – К. : КНУТД, 2017. Т. 1. – 2017. – 185 с.
 13. Винахідницька діяльність Київського національного університету технологій та дизайну за 2016 р. : у 2 т. / [І. М. Грищенко, В. В. Каплун, Г. Ю. Павленко, Н. Д. Пруднікова, І. В. Скопінцева, О. О. Коваленко]. – К. : КНУТД, 2017. Т. 2. – 2017. – 356 с.
 14. Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів : навч. посіб. / [А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк, Н. В. Грєбєннікова, Н. В. Пархоменко]. – К. : КНУТД, 2017. – 260 с.
 15. Чупріна, Наталія Владиславівна. Сучасні технології дизайн-діяльності : навч. посіб. / Н. В. Чупріна, Т. В. Струмінська. – К. : КНУТД, 2017. – 416 с.
 16. Економічна безпека України : монографія / [В. Г. Федоренко, І. М. Грищенко, О. В. Ольшанська, А. О. Мельник, Т. Є. Воронкова, М. П. Денисенко, Н. П. Борецька, С. В. Бреус, Т. М. Янковець, З. Я. Шацька, К. В. Фокіна-Мезенцева, та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової. – К. : ДКС центр, 2017. – 380 с.
 17. Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі : монографія / [І. М. Грищенко, О. В. Ольшанська, А. О. Мельник, Т. Є. Воронкова, М. П. Денисенко, З. Я. Шацька, Т. М. Янковець та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової. – К. : ДКС центр, 2017. – 344 с.
 18. Глобалізація сучасної економіки : монографія / [В. Г. Федоренко, І. М. Грищенко, Т. Є. Воронкова, М. П. Денисенко, В. В. Лойко, Т. М. Янковець, З. Я. Шацька, Д. М. Лойко та ін.] ; за ред.: В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової. – К. : ДКС центр, 2016. – 316 с.
 19. Ukraine in the global economy : monograph / [I. Gryshchenko, I. Bondarenko, O. Novikova, A. Olshanska, A. Melnyk, T. Voronkova, N. Denysenko, T. Iankovets, Z. Shatskaya et al.] ; edit.: V. Fedorenko, I. Gryshchenko, T. Voronkova. – К. : ДКС центр LTD, 2017. – 300 p.
 20. Клара Демура: архитектор-педагог / сост.: О. С. Слепцов, М. К. Кумейко ; под ред. О. С. Слепцова. – К. : Украинская академия архитектуры, 2016. – 200 с. – (Научные исследования кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования).
 21. Славные имена (Почетные граждане города Харькова) / ред. О. П. Воловник. – Х. : Издательский дом ЖЗЛ ; Глобус, 2015. – 464 с. – (Современная ЖЗЛ Харьковщины ; кн. 12).
 
Бібліодайджест за жовтень 2017 року. Випуск 60

Бібліодайджест. Жовтень, 2017 (60)

Вийшов черговий випуск інформаційного бюлетня нових надходжень "Бібліодайджест". Запрошуємо бажаючих ознайомитись з новими навчально-методичними та науковими виданнями за посиланням Жовтень, 2017 (60). Всім приємного перегляду та читання!

 1. Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник : 22 000 слів та виразів / упор. О. В. Угрінович. – К. : Криниця, 2015. – 416 с.
 2. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст : колективна монографія / ред. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Академія фінансового управління”, 2016. – 496 с.
 3. Рябенький, Владимир Михайлович. Программная реализация алгоритмов цифровой обработки сигналов : монография / В. М. Рябенький, А. О. Ушкаренко. – Николаев : НУК, 2016. – 244 с.
 4. Байда, Евгений Иванович. Решения задач электромеханики в прикладных пакетах программ : учеб.-метод. пособие / Е. И. Байда, О. Ю. Кропачек. – Х. : НТУ ХПИ, 2017. – 180 с.
 5. Годлевский, Михаил Дмитриевич. Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем : учеб. пособие / М. Д. Годлевский, С. В. Шевченко. – Х. : НТУ ХПИ, 2017. – 248 с.
 6. Основы инженерной графики с элементами профессионального конструирования : учебник / И. А. Чермных, В. И. Нестеренко, Е. А. Краевская, А. В. Силичев ; под ред. И. А. Чермных. – Х. : НТУ ХПИ, 2016. – 300 с.
 7. Гуляницький, Леонід Федорович. Прикладні методи комбінаторної оптимізації : навч. посіб. / Л. Ф. Гуляницький, О. Ю. Мулеса. – К. : Київський університет, 2016. – 133 с.
 8. Воронцова, Ірина Валеріївна. Креслення : навч. посіб. / І. В. Воронцова, О. В. Воронцов, І. С. Голіяд ; за ред. Д. Е. Кільдерова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 275 с.
 9. Лапузина, Елена Николаевна. Высшая математика в примерах и задачах : учеб. пособие для иностр. студ. : в 2-х ч. / Е. Н. Лапузина, А. И. Лобода, И. В. Смородская. – Х. : НТУ ХПИ, 2015. Ч. 1. – 2015. – 160 с.
 10. Дискретна математика. Практикум : навч. посіб. / О. С. Манзій, І. Є. Тесак, І. І. Кавалець, Н. В. Чарковська. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 212 с.
 11. Яцков, Микола Васильович. Фізична та колоїдна хімія : навч. посіб. / М. В. Яцков, Н. М. Буденкова, О. І. Мисіна. – Рівне : НУВГП, 2016. – 164 с.
 12. Расчет и проектирование выпарных установок : учеб. пособие / В. А. Коцаренко [и др.]. – Х. : НТУ ХПИ, 2016. – 160 с.
 13. Хімія р4-елементів та їх сполук : навч. посіб. / А. М. Бутенко [та ін.]. – Х. : НТУ "ХПІ", 2016. – 240 с.
 14. Яворський, Віктор Теофілович. Неорганічна хімія : підручник / В. Т. Яворський. – 2-ге вид., доп. і доопр. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 324 с.
 15. Андрєєв, Арнольд Георгійович. Тензометрія : підручник / А. Г. Андрєєв, Г. І. Львов, О. В. Щепкін. – Х. : НТУ "ХПІ", 2017. – 232 с.
 16. Огурцов, Александр Николаевич. Физика и биофизика : учеб. пособие : в 2-х ч. / А. Н. Огурцов. – Х. : НТУ ХПИ, 2016. Ч. 1 : Основы общей физики. – 2016. – 528 с.
 17. Одарич, Володимир Андрійович. Прикладна фотометрична еліпсометрія / В. А. Одарич. – К. : Університ. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2017. – 416 с.
 18. Находкін, Микола Григорович. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки в задачах : навч. посіб. / М. Г. Находкін, П. В. Мельник, А. О. Голобородько. – К. : Київський університет, 2014. – 350 с.
 19. Лазурик, В. М. Практикум по программированию в компьютерной физике : учеб.-метод. пособие / В. М. Лазурик, Р. В. Лазурик, Е. С. Литвинова. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. – 336 с.
 20. Понеділок, Григорій Володимирович. Фізика електромагнітних явищ. Електро- і магнітостатика : навч. посіб. / Г. В. Понеділок. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 464 с.
 
Гетьман Української Держави – Павло Скоропадський (1873 - 1945)
Виховна робота - Інформаційні листки

Павло Петрович Скоропадський

Павло Петрович Скоропадський – визначний український державний і політичний діяч, воєначальник, гетьман України (29 квітня - 14 грудня 1918 р.). Саме він у роки громадянської війни був в Україні єдиним, хто, відкинувши соціалістичні експерименти, намагався будувати повноцінну державу.

Завантажити Інформаційний листок (Файл у форматі .doc)

 
Бібліодайджест за вересень 2017 року. Випуск 59

Бібліодайджест, 2017 рік, Випуск 59

Біблітека КНУТД підготувала черговий випуск інформаційного бюлетеня нових надходжень "Бібліодайджест" за Вересень 2017 року. Він містить бібліографічні описи, анотації, кольорову обкладинку навчально-методичних, наукових та літературно-художніх видань, які вперше з'явилися у фондах науково-технічної бібліотеки КНУТД. Окремим розділом виділені роботи науково-педагогічних працівників КНУТД. Наведена загальна кількість примірників, запропоновані пункти видачі. Бажаємо приємного читання! Хай інформація буде корисною.

 1. Тебляшкіна, Людмила Іванівна. Хімічна технологія текстильних матеріалів : навч. посіб. / Л. І. Тебляшкіна, В. П. Нездоровін. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 323 с.
 2. Оліх, Олег Ярославович. Сучасні комп'ютерні технології. Принципи побудови комп'ютерних мереж : навч. посіб. / О. Я. Оліх. – К. : Київський університет, 2015. – 479 с.
 3. Немировский, Илья Абрамович. Современные источники энергии : учеб. пособие / И. А. Немировский. – Х. : НТУ ХПИ, 2017. – 216 с.
 4. Віталій Григорович Дончик / упор.: Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Академперіодика, 2017. – 100 с. – (Бібліографія вчених України).
 5. Коротюк, Михайло Геннадійович. Захист прав нотаріуса у кримінальному процесі: практичний аспект / М. Г. Коротюк, О. В. Коротюк ; за ред. В. Л. Менчинського. – К. : ОВК, 2017. – 70 с.
 6. Шабалін, Андрій Валерійович. Цивільне судочинство у справах наказного провадження : монографія / А. В. Шабалін. – К. : Інтерсервіс, 2017. – 150 с.
 7. Ковтун, Наталія Василівна. Статистичне оцінювання тіньового сектора економіки в контексті національного рахівництва. Проблеми методології і практики : монографія / Н. В. Ковтун, С. В. Огреба. – К. : Київський університет, 2016. – 223 с.
 8. Олексенко, Людмила Петрівна. Адсорбційно-напівпровідникові сенсори газів : навч. посіб. / Л. П. Олексенко, Н. П. Максимович, І. П. Матушко. – К. : Київський університет, 2016. – 111 с.
 9. Практикум із фізичної хімії : навч. посіб. / О. В. Іщенко [та ін.]. – К. : Київський університет, 2016. – 82 с.
 10. Асимптотичні властивості розв'язків диференціальних рівнянь : навч. посіб. / М. О. Перестюк, О. В. Капустян, П. В. Фекета, Н. В. Касімова. – К. : Київський університет, 2015. – 131 с.
 11. Безущак, Оксана Омелянівна. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри : навч. посіб. / О. О. Безущак, О. Г. Ганюшкін, Є. А. Кочубінська. – К. : Київський університет, 2016. – 255 с.
 12. Теоретико-множинні основи табличних баз даних : навч. посіб. / Д. Б. Буй, Н. Д. Кахута, В. Н. Редько, Л. М. Сільвейструк. – К. : Київський університет, 2015. – 135 с.
 13. Каліон, Віталій Анатолійович. Основи інформатики. Структурне програмування мовою Fortran : навч. посіб. / В. А. Каліон, М. В. Лавренюк, І. Ю. Семенова. – К. : Київський університет, 2016. – 191 с.
 14. Снігірьов, Володимир Максимович. Електромеханічні апарати автоматики : навч. посіб. / В. М. Снігірьов, Л. Б. Жорняк. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 120 с.
 15. Григорків, Василь Степанович. Оптимізаційні методи та моделі : підручник / В. С. Григорків, М. В. Григорків. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 400 с.
 16. Синтез лінійних оптимальних динамічних систем : навч. посіб. / О. Ю. Лозинський [та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 392 с.
 17. Інформаційні технології в науці, виробництві та підприємництві : зб. наукових праць молодих вчених, аспірантів, магістрів кафедри інфомаційних технологій проектування / [В. Ю. Щербань, М. І. Шолудько, Н. В. Чупринка, Г. В. Мельник, О. З. Колиско, Б. Л. Шрамченко, С. А. Резніков, В. Г. Резанова, Т. І. Астістова, В. І. Чупринка, Т. І. Демківська, А. П. Волівач, В. Ю. Калашник, А. В. Курганський, В. М. Яхно, Г. О. Корогод та ін.] ; за ред. В. Ю. Щербаня. – К. : Освіта України, 2017. – 238 с.
 18. Петко, Ігор Валентинович. Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв : навч. посіб. / І. В. Петко, М. Й. Бондаренко, В. В. Кострицький. – К. : КНУТД, 2016. – 328 с.
 19. Самойлова, Екатерина. Через призму любви : стихи / Е. В. Самойлова. – Х. : Типография Мадрид, 2015. – 304 с.
 20. Луковская, Вероника Леоновна. Золотые цветы : поэзия / В. Л. Луковская. – Днепропетровск : Журфонд, 2015. – 150 с.
 
Пройшов семінар - Можливості платформи Web of Science для науковця
Последние новости

Piccy.info - Free Image Hosting

8 листопада 2017 року в Київському Національному університеті технологій та дизайну відбувся семінар «Можливості платформи Web of Science для науковця» (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, ResearcherID). Доповідач – к.б.н. Ірина Тихонкова, фахівець із навчання Clarivate Analytics.

Piccy.info - Free Image Hosting

На семінарі було надано практичні поради щодо роботи з інформаційною платформою Web of Science, її основною колекцію найвпливовіших видань  Web of Science Core Collection, аналітичним інструментом Journal Citation Report. Розглянуто програму для роботи з бібліографією EndNote Online та ідентифікатори науковця ResearcherID та Orcid.

Були присутні науковці, аспіранти, докторанти, бібліотекарі університету.

 
Семінар - Можливості платформи Web of Science для науковця
Последние новости

Piccy.info - Free Image Hosting

На  семінарі  буде  розглянуто  роботу  з  інформаційною  платформою  Web  of  Science,  її основною  колекцію  найвпливовіших  видань  Web  of  Science  Core  Collection,  аналітичним інструментом Journal Citation Report, програму для роботи з бібліографією EndNote Online та ідентифікаторами науковця ResearcherID та Orcid.

 к.б.н. ІРИНА ТИХОНКОВА,

фахівець з навчання

Clarivate Analytics

 
Виставка «73 річниця вигнання нацистів з Києва та України»
Інформація - Віртуальні виставки

73 річниця вигнання нацистів з Києва та України

Шановні дослідники!

Пропонуємо Вам мандрівку сторінками видань, що були свідками тих подій.

З віртуальною виставкою можна ознайомитись за посиланням "73 річниця вигнання нацистів з Києва та України."

 
Видатна оперна співачка Соломія Крушельницька
Віртуальні виставки

Piccy.info - Free Image Hosting

На продовження циклу віртуальних виставок «Жіночі портрети на тлі історії України» представляємо виставку, присвячену оперній співачці світової слави Соломії Крушельницькій, яка посідає 10 місце у рейтингу найвідоміших жінок України. Співати з нею на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Федір Шаляпін і інші оперні зірки першої величини.

 
Зустріч «Справжня жінка, яка вона?»
Виховна робота - Заходи

Piccy.info - Free Image Hosting

На продовження циклу бесід з морально-етичного виховання відбулась зустріч та живе спілкування зі студентами «Справжня жінка, яка вона?»,  організована Центром культури та мистецтв спільно з науково-технічною бібліотекою.

Тема викликала жвавий інтерес присутніх, не тільки дівчат, але й хлопців.

Захід супроводжувався презентаційним матеріалом та тематичними книжково-ілюстративними виставками.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 10 з 29

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог


Періодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика