Науково-технічна бібліотека КНУТД – структурний підрозділ університету, заснований водночас із навчальним закладом. Стратегія діяльності НТБ університету базується на впровадженні Стратегії розвитку Київського національного університету технологій та дизайну на 2021-2023 рік та Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля сталого розвитку України».

Місія бібліотеки полягає у збереженні, організації та популяризації інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу і науково-дослідної роботи в Університеті, сприянні підготовці конкурентноспроможних фахівців.

Мета - інноваційний розвиток бібліотеки як невід'ємної частини університету, як простору знань, що на сучасному рівні формують цінності для суспільства, сприяють інформаційному та технологічному прогресу.

Ціль бібліотеки - інформаційна підтримка навчального та наукового процесів в університеті відповідно до європейських освітніх стандартів шляхом якісного та оперативного доступу, участь у формуванні національної еліти.

Соціокультурна та патріотично-виховна робота зі студентами є важливою складовою бібліотечної роботи в інформаційній сфері. Вона здійснюється шляхом реалізації інформаційних, просвітницьких, науково-дослідних, рекламних та консультаційних функцій. Основною задачею такої роботи є формування ціннісних орієнтацій користувачів, розвиток читацької культури, дослідження та репрезентація існуючих фондів бібліотеки, створення іміджу бібліотеки.

Науково-технічна бібліотека КНУТД як культурний центр університету бере активну участь в особистісному розвитку молоді, її вихованні, утвердженні моральних цінностей, соціальної активності, патріотичної громадянської позиції, формуванні етичної поведінки, здорового способу життя.

Мета соціокультурної діяльності бібліотеки полягає у залученні здобувачів вищої освіти до моральних, культурних та духовних цінностей суспільства, підвищенні соціальної відповідальності, сприянні творчому розвитку особистості, реалізації здібностей і талантів.

Реалізація поставленої мети здійснюється наступним чином:

Дослідження, репрезентація та реклама існуючих фондів бібліотеки з. використанням сучасних інформаційних технологій. Налагодження комунікацій з усіма соціальними групами університету.

Розробка та впровадження інноваційних форм підтримки читання, розвитку інформаційної і технологічної грамотності. Поширення реклами діяльності бібліотеки у соціальних мережах.

Популяризація правової культури здобувачів вищої освіти шляхом проведення відповідних заходів: електронних виставок, презентацій.

Виховання національної свідомості, активної громадської позиції, розкриття та популяризація народних традицій. Проведення різноманітних заходів, спрямованих на патріотичне, трудове, мовне, етичне, екологічне, енергоощадне, фізичне виховання. Формування академічної культури та доброчесності.

Сприяння художньо-естетичному вихованню користувачів на основі проведення тематичних літературних вечорів, творчих та інтелектуальних конкурсів, квестів.

Створення іміджу бібліотеки як комунікаційного, естетичного та комфортного простору для поширення загальнокультурних цінностей та змістовного дозвілля користувачів.


 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог

Періодичні видання

Періодичні видання НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Статистика


Український календар