Ресурси вільного доступу
Середа, 01 червня 2011, 10:45

ScienceHUβ видавництво технологій і наук, забезпечує вільний доступ до наукових статей з найсвіжішою інформацією.
Міжнародна програма охоплює видання широкого спектру з наукових і технологічних дисциплін.Сільське господарство та біологія.
Журнал Північної Америки (ABJNA)
Американський журнал наукових і промислових досліджень (AJSIR)
Американський журнал соціальних наук та управління (AJSMS)
Американський журнал продовольства і харчування (AJFN)
Американський журнал біотехнології та молекулярних наук (AJBMS)
Американський журнал медичних та стоматологічних наук (AJMDS)

Met publication. 397 безкоштовних каталогів про мистецтво одного з найбільших художніх музеїв світу - The Metropolitan Museum of Art, New York. У найближчому майбутньому команда Met планує оцифрувати і надати доступ до усіх своїх книг і журналів, опублікованих від 1870-го року:

MetPublications - портал комплексної програми, нараховує більше 1500 найменувань, серед яких книги, інтернет-видання, бюлетені та журнали останніх п'яти десятиліть.
MetPublications включає опис та зміст більшості найменувань, а також відомості про авторів, відгуки, нагороди та посилання на відповідні праці авторів. Нещодавно видані книги доступні в обмеженому обсязі на сайті, з посиланням на можливе їх придбання. Повні тексти майже всіх інших книг можна читати онлайн, або завантажувати у форматі PDF. Багато з букіністичних книг будуть доступні після отримання авторських прав. The Metropolitan Museum of Art Bulletin - усі видання, крім останніх, доступні в повному тексті. Metropolitan Museum Journal - доступні усі публікації в повному тесті у форматі PDF.

Media History Digital Library. Фантастичний архів журналів про історію кінематографу, телебачення та радіомовлення тепер можна читати / завантажувати онлайн завдяки ентузіастам із Media History Digital Library. Понад 800 000 захопливих сторінок для вашої мовної практики:

Некомерційна ініціатива присвячена оцифруванню колекцій класичних медіа видань, що відносяться до суспільного надбання, для повного доступу. Проект здійснюється за підтримки власників матеріалів, які надають їх для сканування, а також спонсорів, що вносять кошти на оцифровування. В даний час скануються більше 1,3 мільйонів сторінок, і це число постійно зростає.

DOAJ (http://www.doaj.org) Directory of Open Access Journals – директорія журналів вільного доступу. Містить близько 3 тис. повнотекстових рецензованих наукових журналів (близько 200 тисяч статей) з усіх галузей знань та різними мовами. Пошуковий інтерфейс DOAJ дає можливість розширеного пошуку за назвою журналу, ISSN, назвою статті, її ключовими словами, автором та рефератом. При цьому у пошуковій формі передбачено використання логічних операторів. Ресурс представлений англійською мовою.

Електронна бібліотека авторефератів дисертацій (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21CNR=20&Z21ID=) - 55 тис. текстів авторефератів 1998-2010 рр. Пошук здійснюється за назвою, автором, галуззю науки, року видання. Кожний бібліографічний запис містить анотацію и повний текст автореферату.

RePEc (http://repec.org)- Research Papers in Economics - відкритий архів з економіки (робочі документи, журнальні статті, компоненти програмного забезпечення. Містить 700 тис. документів, 600 тис. з яких є у відкритому доступі.

Наукова періодика України (http://www.nbuv.gov.ua/portal) - Портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, в основному за 2 останні роки, але є і з глибоким архівом (від першого номера).

EconPapers (http://econpapers.repec.org) – колекція матеріалів економічного напрямку: статті із журналів (626 тис., з них близько 564 тис. – у вільному доступі), книги (11.5 тис., з них близько 4.6 тис. – у вільному доступі, програмне забезпечення та ін. документи.

InTech (http://www.intechweb.org) – видавець журналів та книг відкритого доступу із різноманітних галузей науки і техніки.У видавництві публікуються 20 000 авторів найкращих університетів світу. IPL (http://www.ipl.org/) - Internet Public Library – близько 3000 електронних журналів з багатьох галузей знань.

J-STAGE (http://www.jstage.jst.go.jp/browse) - більше 500 наукових журналів (близько 250 тисяч статей) з багатьох галузей знань. Minerva Electronic Online Services (http://meos.minerva.at/) – інтердисциплінарна база наукових журналів різноманітних видавництв.

OpenDOAR (http://www.opendoar.org) – каталог журналів відкритого доступу. Один з найпотужніших гарвестерів репозитаріїв. Надає доступ до наукових і академічних журналів зі всіх галузей знань. Повнотекстовий пошук можливий за більш ніж 1100 назв журналів.

ABC Chemistry (http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/fulltext.htm) - добірка безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії англійською мовою. Архів поділений на 2 частини, одна частина – журнали, які постійно доступні повні тексти в Інтернеті, а інша частина – тестовий доступ та журнали, які тимчасово у вільному доступі. Окремо представлено список журналів російською мовою.

Biology & Science (http://bio-microscope.blogspot.com) - розміщено статті та дослідницькі праці з біології, наук про життя, охорони здоров'я, загальної біології. Більша частина публікацій у відкритому доступі або вказано дату, коли стаття буде доступна. Статті та журнали розміщено по категоріях та по датах публікації. Сайт є інтерактивним, і користувачі можуть коментувати доступні статті.

DissOnline (http://www.dissonline.de/index.htm) - електронний архів академічних праць, створений та підтримується Національною Бібліотекою Німеччини. Архів містить понад 60 000 дисертацій і докторських робіт, захищених в Німеччині.

E-books directory (http://www.e-booksdirectory.com) - безкоштовний веб-ресурс, з якого можна завантажити книги, документи, лекції, технічні документи. Ресурс містить посилання на більш ніж 1780 електронних книг, перерахованих у 392 категоріях, в тому числі з бізнесу, комп'ютерних наук, техніки, гуманітарних наук, літератури, медицини тощо.

EBSCO GreenFILE (http://www.greeninfoonline.com) - бібліографічна база даних екологічної інформації. Цей ресурс пропонує унікальний погляд на позитивні та негативні способи впливу людей на навколишнє середовище. База даних містить близько 300 000 записів а також більш ніж 200 назв повнотекстових документів і цитованої довідкової літератури.

E-LIS (http://eprints.rclis.org) - The open archive for Library and Information Science - Відкритий архів з бібліотечних та інформаційних наук (понад 3, 5 тис. текстів). HighWire Press (http://highwire.stanford.edu/) - доступ до репозитарію HighWire Press - підрозділу бібліотеки Стенфордського університету. 957 журналів, 1,375,613 повнотекстових рецензованих статей у вільному інтернет доступі.

Index Copernicus (https://indexcopernicus.com/index.php/en/) - Електронна база даних з внесеної користувачем інформації, зокрема, наукових установ, друкованих видань і проєктів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій окремих вчених або науково-дослідних установ. На додаток до продуктивності індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій. База даних перебуває у веденні Index Copernicus International.

PubMed — це безкоштовний ресурс, який підтримує пошук і отримання біомедичної та наукової літератури з метою покращення здоров’я як глобального, так і особистого. База даних PubMed містить понад 36 мільйонів цитат і рефератів біомедичної літератури. Він не включає повні тексти журнальних статей; однак посилання на повний текст часто присутні, якщо вони доступні з інших джерел, таких як веб-сайт видавця або PubMed Central (PMC). PubMed, доступний для громадськості в Інтернеті з 1996 року, був розроблений і підтримується Національним центром біотехнологічної інформації (NCBI) при Національній медичній бібліотеці США (NLM), розташованій при Національному інституті здоров’я (NIH).

Diasporiana — проект із збереження інтелектуальної спадщини української еміграції, який формує колекцію, спрямовану на поширення знань про українську еміграцію та її досягнення. Ресурс дає доступ до наукової літератури в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін. Однією із цілей проекту є забезпечення рівної можливості безкоштовного доступу користувачів до надбань української еміграції за допомогою глобальної мережі Інтернет.

Europeana - європейська цифрова бібліотека, проект, що має на меті показати європейську культурну спадщину і вже зараз нараховує понад 15 мільйонів цифрових об'єктів. Партнерами бібліотеки є музеї та галереї, архіви, бібліотеки, серед них - Rijksmuseum в Амстердамі, Британська бібліотека в Лондоні і Лувр у Парижі.

Media History Digital Library — фантастичний архів журналів про історію кінематографу, телебачення та радіомовлення тепер можна читати / завантажувати онлайн завдяки ентузіастам із Media History Digital Library. Понад 800 000 захопливих сторінок для вашої мовної практики.

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог

Періодичні видання

Періодичні видання НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Статистика


Український календар