Академічна доброчесність
Середа, 08 грудня 2021, 09:46

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту»).

Стаття 42. Академічна доброчесність

Законодавча та нормативна база: Закон «Про вищу освіту»

Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти»

Кодекс академічної доброчесності Київського національного університету технологій та дизайну

Рекомендації та інструкції: Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів із порушенням принципів академічної доброчесності

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Електронні текстові дані (1 файл: 278,97 Кбайт). – Київ : УБА, 2016. – 117 с.

ПОШИРЕНІ ПРОГРАМИ
ДЛЯ АНТИПЛАГІАТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ОНЛАЙН-РЕСУРСИ
Anti-Plagiarism

AntiPlagiarism.NET
Рlagiarism Detector (підтримує укр. мову)
Compare Suite*
Www.copyscape.com
Double Content Finder*
Іstio
Etxt antiplagiat
Plagscan
StrikePlagiarism
Copylancer
Viper*
Сontent-Watch
Аdvego Plagiatus (підтримує укр. мову)PR-CY
Рlagiarism checker (підтримує укр. мову)Grammarly
Рaperrater
Plagramme (підтримує укр. мову)
Sourceforge
PlagTracker
Unicheck*
EduBirdie (підтримує укр. мову)
Рlagium*
Docoloc
Plagiarismcheck tool*
Copyleaks*
PlagScan*Plagiarisma*


 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог

Періодичні видання

Періодичні видання НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Статистика


Український календар