Структура

Структуру бібліотеки складають 8 відділів:

  1. Відділ комплектування документів забезпечує науково обґрунтоване і оперативне поповнення фонду бібліотеки. Організує і контролює розподіл видань по відділах бібліотеки, забезпечує збереження фонду (приміщ. 1-0271, тел. 256-84-03);
  2. Відділ наукової обробки документів і організації каталогів здійснює наукову обробку видань, що надійшли до бібліотеки. Розкриває фонди та інформаційні ресурси шляхом організації і ведення системи каталогів (приміщ. 1-0276А, тел. 256-29-48);
  3. Науково-методичний відділ – веде науково-методичну (аналітичну, організаційну, консультативну) роботу по вдосконаленню основних напрямків діяльності бібліотеки (приміщ. 1-0389А, тел. 256-29-08);
  4. Відділ обслуговування навчальною літературою – обслуговує користувачів університету навчальними, методичними, гуманітарними виданнями, стандартами (приміщ. 1-0389, тел. 256-29-06; приміщ. 1-0276, тел. 256-84-80; приміщ. 1-0392, тел. 22-28; приміщ. 1-273, тел. 256-84-00);
  5. Відділ обслуговування науковою літературою – забезпечує користувачів науково-технічними виданнями, гуманітарними, іноземними та періодичними виданнями, дисертаціями, виконує запити по МБА (приміщ. 1-0419, тел. 256-84-35; приміщ. 1-0276Б, тел. 256-84-80; приміщ. 1-0179, тел. 256-21-09);
  6. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – впроваджує нові інформаційні технології, організує технічне та програмне супроводження автоматизованої інформаційної системи бібліотеки (приміщ. 1-0167, тел. 256-84-73);
  7. Інформаційно-бібліографічний відділ – забезпечує оперативне довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів відповідно до напрямів навчальної, наукової та виховної роботи університету (приміщ. 1-0426, тел. 256-29-50);
  8. Відділ зберігання фондів – забезпечує формування, організацію, збереження та використання фонду (приміщ. 1-0175, тел. 256-21-09).
 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог


Періодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика