Наукова робота

Бібліотека постійно проводить наукову, науково-бібліографічну та науково-методичну роботу. Наукова діяльність бібліотеки здійснюється за напрямами:

  • Наукове комплектування фонду, засноване на аналізі навчальних планів, програм, тематики наукових досліджень кожної кафедри;
  • Інформаційна підтримка наукової та науково – дослідної діяльності університету;
  • Організація і проведення комплексних заходів на допомогу науковим дослідженням (День інформації, День кафедри, День аспіранта тощо);
  • Бібліографування творчого доробку працівників університету, укладання та видання бібліографічних покажчиків;
  • Участь у наукових конференціях, семінарах, презентаціях;
  • Соціологічні дослідження думки користувачів та бібліотечних працівників;
  • Аналіз діяльності бібліотеки;
  • Розробка регламентуючих документів;
  • Складання методичних посібників для користувачів бібліотеки;
  • Наукові публікації у періодичних виданнях.
 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог

Періодичні видання

Періодичні видання НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Статистика


Український календар