Історія бібліотеки


Бібліотека КНУТД була заснована в 1930 році, як бібліотека Київського інституту шкіряної промисловості. Назва бібліотеки змінювалася відповідно до назви вищого навчального закладу. Початок її фондам було покладено передачею 500 екземплярів книг з бібліотеки Київського політехнічного інституту.

Першим директором бібліотеки був М. Г. Каневський. З грудня 1943 р. бібліотекарем було призначено А. М. Костильову. З 1948 р. директором бібліотеки була Т. В. Іванова, з 1980 по 1986 рр. – М. Ф. Шибик. З 1986 по 2009 рр. директором бібліотеки була А. В. Голидьбіна, а з травня 2009 р. призначена директором бібліотеки О. В. Жменько. У серпні 2021 р. директором бібліотеки була призначена Т. О. Букорос.

Під час Другої Світової війни фонди бібліотеки були частково евакуйовані разом із інститутом до Уралу. Видання, що залишилися, були захоплені німецькою окупаційною владою. У листопаді та грудні 1943 року, після штурму Києва, група бібліотечних співробітників розібрала літературу, підготовлену до вивозу у Германію. Літературу, яка відповідала профілю інституту, передали бібліотеці. З цього починалась повоєнна історія бібліотеки.

У 1974 р. бібліотека переїхала у нове приміщення і розташувалась на чотирьох поверхах будівлі між корпусами університету. Були реорганізовані читальні зали та абонементи, вдосконалена структура бібліотеки, створені книгосховища. У 1991 р. НТБ перейшла до першої категорії по оплаті праці керівників і спеціалістів. 90-ті роки відзначились активним розвитком інформатизації та автоматизації бібліотечних процесів. У 1999 р. в бібліотеці була впроваджена система "Ірбіс" – ліцензійне програмне забезпечення, що підтримує традиційні бібліотечні технології й орієнтоване на подальший розвиток інформаційних технологій.

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій змінив вимоги до організації діяльності бібліотек закладів вищої освіти. Трансформація НТБ КНУТД відбувається шляхом зміни її інформаційних функцій, акумулювання зовнішніх та створення власних баз даних, надання доступу до національних і світових мереж, створення потужної електронної бібліотеки.

Представлена на web-сайті електронна бібліотека найефективніше забезпечує доступ користувачів до електронних ресурсів. Вона включає електронні версії підручників, наукової літератури, навчально-методичних посібників. Електронна бібліотека має 6 самостійно створених електронних баз даних (з них 3 повнотекстові).

Одним із шляхів підвищення міжнародного рейтингу університету (науковців) є розміщення наукового доробку вчених та молодих науковців в інституційному репозитарії, який надає вільний доступ до цифрових документів з фондів електронних видань бібліотеки. Інституційний репозитарій erKNUTD – Electronic Repository Kyiv National University of Technologies and Design формується на базі відкритого програмного забезпечення Dspace, що дозволяє збирати, зберігати і поширювати контент.

Приоритетне значення у діяльності науково-технічної бібліотеки займає активне використання результатів наукометричних та бібліометричних досліджень. У структурі бібліотеки активно функціонує служба бібліометрії, діяльність якої скерована на підвищення наукового авторитету та впливовості Університету шляхом представлення наукових здобутків його працівників у світовому інформаційному просторі.

Бібліотека реєструє міжнародний цифровий ідентифікатор DOI на платформі Open Journal Systems. Кожне видання, випуск та стаття оформлюються на web-сторінці та отримують ідентифікатори DOІ, які згодом активує офіційне агентство реєстрації ідентифікаторів цифрових об’єктів Crossref.

Проводяться заняття з інформаційної культури користувачів з пошуку та завантаження інформації за допомогою електронного каталогу та повнотекстових баз даних, інституційного репозитарію, системи Open Journal Systems, особливостей авторизованого доступу до свого електронного читацького формуляру для студентів 1-3 курсів та студентів коледжів у супроводі мультимедійного обладнання, ознайомчі екскурсії по бібліотеці.

На сучасному етапі розвитку України значна увага приділяється  організації соціокультурної діяльності серед молоді. Соціокультурна діяльність бібліотеки КНУТД реалізується шляхом інформаційних, виставкових, просвітницьких, науково-дослідних, рекламних та консультаційних функцій. які спрямовані на формування ціннісних орієнтацій користувачів, розвиток читацької культури, дослідження та репрезентацію існуючих фондів бібліотеки, розвиток можливостей і функцій бібліотеки як культурного центру, створення привабливого іміджу бібліотеки, ознайомлення відвідувачів та потенційних користувачів з діяльністю бібліотеки.

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог

Періодичні видання

Періодичні видання НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Статистика


Український календар