Тетяна Яблонська – 100 років від дня народження
Віртуальні виставки
Четвер, 09 березня 2017, 15:42

Piccy.info - Free Image Hosting

Цього року виповнилось 100 років від дня народження видатної художниці Тетяни Нилівни Яблонської. Талант мисткині зазнав різні етапи розвитку – від соціалістичного реалізму до творчих пошуків 60-х років ХХ ст. та більш камерних, ліричних творів останніх років. Тетяна Яблонська – народний художник СРСР і України, дійсний член Академії мистецтв СРСР і України, професор, Герой України, лауреат трьох Державних премій СРСР, двох медалей Академії мистецтв СРСР, Національної премії України ім. Т. Шевченка. Її картини є у музеях та галереях України і світу, у приватних колекціях.

 
Бібліодайджест за січень-лютий 2017 року. Випуск 55

Бібліодайджест. Січень-Лютий, 2017 (55)

Вийшов черговий випуск інформаційного бюлетня нових надходжень до бібліотеки КНУТД "Бібліодайджест". Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитись з новими навчально-методичними та науковими виданнями та роботами науково-педагогічних працівників університету за посиланням Січень-Лютий, 2017 (55). Приємного перегляду та читання!

 1. Кримінальний процес : підручник / ред.: В. В. Коваленко, Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний. – К. : ЦУЛ, 2013. – 544 с.
 2. Ефективність діяльності підприємств в умовах глобалізаційних процесів : монографія / [Н. П. Борецька, М. П. Денисенко, О. В. Ольшанська, А. О. Мельник, М. І. Скрипник, В. В. Бугас, Т. Є. Воронкова, С. В. Бреус, В. В. Бугас, О. М. Бунда, О. О. Григоревська, О. В. Зінченко, М. М. Матюха, О. І. Пальчук, Н. Й. Радіонова, А. Ю. Сербенівська, Є. Б. Хаустова, З. Я. Шацька, Т. М. Янковець та ін.] ; за ред.: О. В. Ольшанської, А. О. Мельник, Т. М. Янковець. – К. : КНУТД, 2016. – 390 с.
 3. Інвестування в Україні в умовах глобалізацїї : монографія / [В. Г. Федоренко, І. М. Грищенко, Т. Є. Воронкова, М. П. Денисенко, І. М. Крейдич, Є. В. Бондаренко, С. В. Палиця, С. В. Бреус, Т. М. Янковець, З. Я. Шацька, С. В. Федоренко, А. І. Грищенко, Р. А. Махиня, М. С. Пясківська] ; за ред.: В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової. – К. : ДКС центр, 2016. – 324 с.
 4. Сакун, Айта Валдуровна. Евристика сучасності: знання, інновація, творчість : монографія / А. В. Сакун. – К. : Книга, 2015. – 352 с.
 5. Дизайн-проектування виробів спеціального призначення : навч. посіб. / [Н. В. Остапенко, М. В. Колосніченко, Т. В. Луцкер, О. В. Колосніченко, А. І. Рубанка]. – К. : КНУТД, 2016. – 320 с.
 6. Бабушко, Світлана Ростиславівна. Hotel Business : навч. посіб. з дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спец. 242 "Туризм" / С. Р. Бабушко. – К. ; Звенигородка : КП ЗВПП, 2016. – 190 c. – Англ. мовою.
 7. Бабушко, Світлана Ростиславівна. Сервіс індустрії харчування = Catering Industry Service : навч. посіб. з англ. мови для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" проф. спрямування "Менеджмент організацій і адміністрування" (Менеджмент туристичної індустрії) / С. Р. Бабушко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2013. – 170 c. – Англ. мовою.
 8. Бабушко, Світлана Ростиславівна. Професійний розвиток фахівців сфери туризму в США та Канаді : монографія / С. Р. Бабушко ; за ред. Л. Б. Лук'янової. – К. : Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 424 с.
 9. Бабушко, Світлана Ростиславівна. English for Tourism Students : навч. посіб. з англ. мови для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" / С. Р. Бабушко. – Звенигородка : КП ЗВПП, 2016. – 164 c. – Англ. мовою.
 10. Міжнародний комерційний арбітраж : метод. вказівки до практ. занять для студентів денної форми навчання, освітній ступінь – спеціаліст, галузь знань 08 – Право, спец. 081 – Право, освітня програма "Господарсько-правова діяльність" / упор. Є. О. Ятченко. – К. : КНУТД, 2016. – 52 с.
 
Жіночі портрети на тлі історії України: Марко Вовчок: творчість та кохання
Віртуальні виставки

Piccy.info - Free Image Hosting

Продовжуємо серію віртуальних виставок «Жіночі портрети на тлі історії України». Марко Вовчок була єдиною жінкою-письменницею в українській літературі наприкінці 50-х років ХІХ ст., а у 60-ті роки вона увела в літературу образ «нової жінки», сильної і незалежної. Її життя, діяльність, історїї кохання завжди були оповиті таємницями.

 
Міжнародний день рідної мови
Новости - Последние новости

Piccy.info - Free Image Hosting

Міжнародний день рідної мови – свято, яке відзначається 21 лютого за ініціативи ЮНЕСКО з 2000 року. Мета свята – привернути увагу до підтримки мовного й культурного розмаїття. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Мова – найважливіший засіб спілкування людей і пізнання світу, передачі досвіду з покоління в покоління. До Міжнародного дня рідної мови підготовлено книжково-ілюстративну виставку (34 видання). З виставкою можна ознайомитись на абонементі науково-технічних видань ( 1-0419).

 
Бібліографічний покажчик (2010-2016 рр.)
Власні видання

Piccy.info - Free Image Hosting

Бібліографічний покажчик “Завдання сучасного вищого навчального закладу – формування конкурентоспроможного фахівця” допоможе висвітлити важливі питання вищої освіти. До покажчика увійшли аналітичні описи статей з періодичних видань за 2010–2016 рр.

Опис друкованих видань розміщено за підрозділами, в алфавітному порядку прізвищ авторів. До окремих бібліографічних описів наводяться анотації.

Покажчик не претендує на повноту охоплення матеріалу.

Бібліографічний покажчик стане у пригоді в навчальній, науково-дослідницькій роботі та самоосвіті. Рекомендуємо його науково-педагогічним, інженерно-технічним співробітникам, аспірантам і студентам.

Завантажити Бібліографічний покажчик (Файл у форматі .docx)

 
Бібліодайджест за грудень 2016 року. Випуск 54

Бібліодайджест. Грудень, 2016 (54)

Підготовлений черговий випуск інформаційного бюлетня нових надходжень до бібліотеки КНУТД "Бібліодайджест". Всі бажаючі можуть детально ознайомитись з новими навчально-методичними та науковими виданнями та роботами науково-педагогічних працівників університету за посиланням Грудень, 2016 (54).

 1. Конституція України : чинне законодавство : офіц. текст. – К. : Алерта, 2016. – 80 с.
 2. Запольский, Анатолий Кириллович. Физико-химическая теория коагуляционной очистки воды / А. К. Запольский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Винница : Нилан-ЛТД, 2016. – 134 с.
 3. Єргін, Сергій Михайлович. Процеси монополізації на локальному ринку будівельно-мінеральної сировини : монографія / С. М. Єргін. – Сімферополь : Вид-во Кримського наукового центру НАН України і МОН України, 2013. – 255 с.
 4. Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : зб. наук. праць / М-во культури України, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум. Вип. 28. – 2015. – 252 с. – Укр., англ., рос. мовами.
 5. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури = Topical problems of history, theory and practice of artistic culture : зб. наук. праць / М-во культури України, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум. Вип. 35. – 2015. – 278 с. – Укр., англ. мовами.
 6. Пащенко, Ольга Василівна. Інклюзивна освіта в умовах професійно-технічного навчального закладу : навч.-метод. посібник / О. В. Пащенко, І. А. Гриценок, Н. З. Софій. – К. : Арт Економі, 2012. – 184 с.
 7. Пенькова, Оксана Георгієвна.  Стратегія розвитку економіки: методологічні засади : монографія / О. Г. Пенькова. – Умань : Видавець "Сочінський", 2012. – 393 с.
 8. Маргасова, В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління : монографія / В. Г. Маргасова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – 416 с.
 9. Березін, Леонід Миколайович. Теоретична механіка : у 3 т. : навч. посіб. / Л. М. Березін, С. О. Кошель. – К. : ЦУЛ. Т. 3 : Динаміка : зб. контр. завдань. – 2016. – 182 с.
 10. Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства : монографія / В. Г. Щербак, Г. О. Холодний, О. В. Птащенко, О. М. Бихова. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 252 с.
 11. Омельченко, Василь Дмитрович. Конструювання трикотажних виробів та основи швейно-трикотажного виробництва : навч. посіб. / В. Д. Омельченко, Л. Є. Галавська, Т. І. Розсоха. – К. : Кафедра, 2016. – 440 с.
 12. Тези доповідей IV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління", 4 листопада 2016 року / [ред. В. В. Каплун, О. В. Ольшанська, О. Ю. Чубукова, О. С. Євсейцева, А. В. Яренко та ін.]. – К. : КНУТД, 2016. – 184 с. – Укр., англ., рос. мовами.
 
Подяка читачам
Оголошення
Вівторок, 20 грудня 2016, 14:08

Piccy.info - Free Image Hosting

 
Жіночі портрети на тлі історії України: Анна Ярославна – королева Франції
Віртуальні виставки
Вівторок, 13 грудня 2016, 12:06

Piccy.info - Free Image Hosting

Продовжуємо серію віртуальних виставок «Жіночі портрети на тлі історії України». Анна, середня дочка великого князя київського Ярослава Мудрого і княгині Інгігерди (Ірини), вийшла заміж за французького короля Генріха I. Віртуальна виставка присвячена її незвичайної долі, як королеви Франції, прародительки Бурбонської і Орлеанської королівських династій, яка залишила глибокий слід в історії та культурі цієї країни.

 
Подяка читачам
Оголошення
Понеділок, 12 грудня 2016, 11:08

Piccy.info - Free Image Hosting

 
Бібліодайджест за листопад 2016 року. Випуск 53

Бібліодайджест. Листопад, 2016 (53)

Вийшов черговий випуск інформаційного бюлетня нових надходжень "Бібліодайджест". Запрошуємо бажаючих ознайомитись з новими навчально-методичними та науковими виданнями, роботами науково-педагогічних працівників університету та літературно-художніми виданнями за посиланням Листопад, 2016 (53). Приємного перегляду та читання!

 1. Тканко, Зеновія. Мода в Україні ХХ століття : монографія / З. О. Тканко. – Львів : АРТОС, 2015. – 236 с.
 2. Андрушко, Леся Володимирівна. Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір : монографія / Л. В. Андрушко. – К. : ТОВ Юрка Любченка, 2016. – 212 с.
 3. Винахідницька діяльність Київського національного університету технологій та дизайну за 2015 р. : у 2 т. / [І. М. Грищенко, В. В. Каплун, Г. Ю. Павленко, Н. Д. Пруднікова, І. В. Скопінцева, О. О. Коваленко]. – К. : КНУТД, 2016. Т. 1. – 2016. – 379 с.
 4. Винахідницька діяльність Київського національного університету технологій та дизайну за 2015 р. : у 2 т. / [І. М. Грищенко, В. В. Каплун, Г. Ю. Павленко, Н. Д. Пруднікова, І. В. Скопінцева, О. О. Коваленко]. – К. : КНУТД, 2016. Т. 2. – 2016. – 357 с.
 5. Філософія науки і методологія досліджень : навч.-метод. посіб. / упор.: А. В. Сакун, Л. А. Чекаль. – К. : КНУТД, 2016. – 90 с.
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 10 з 37

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталогПеріодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика