Ресурси вільного доступу
Середа, 01 червня 2011, 10:45

ScienceHUβ видавництво технологій і наук, забезпечує вільний доступ до наукових статей з найсвіжішою інформацією.
Міжнародна програма охоплює видання широкого спектру з наукових і технологічних дисциплін.Сільське господарство та біологія.
Журнал Північної Америки (ABJNA)
Американський журнал наукових і промислових досліджень (AJSIR)
Американський журнал соціальних наук та управління (AJSMS)
Американський журнал продовольства і харчування (AJFN)
Американський журнал біотехнології та молекулярних наук (AJBMS)
Американський журнал медичних та стоматологічних наук (AJMDS)

Met publication. 397 безкоштовних каталогів про мистецтво одного з найбільших художніх музеїв світу - The Metropolitan Museum of Art, New York. У найближчому майбутньому команда Met планує оцифрувати і надати доступ до усіх своїх книг і журналів, опублікованих від 1870-го року:

MetPublications - портал комплексної програми, нараховує більше 1500 найменувань, серед яких книги, інтернет-видання, бюлетені та журнали останніх п'яти десятиліть.
MetPublications включає опис та зміст більшості найменувань, а також відомості про авторів, відгуки, нагороди та посилання на відповідні праці авторів. Нещодавно видані книги доступні в обмеженому обсязі на сайті, з посиланням на можливе їх придбання. Повні тексти майже всіх інших книг можна читати онлайн, або завантажувати у форматі PDF. Багато з букіністичних книг будуть доступні після отримання авторських прав. The Metropolitan Museum of Art Bulletin - усі видання, крім останніх, доступні в повному тексті. Metropolitan Museum Journal - доступні усі публікації в повному тесті у форматі PDF.

Media History Digital Library. Фантастичний архів журналів про історію кінематографу, телебачення та радіомовлення тепер можна читати / завантажувати онлайн завдяки ентузіастам із Media History Digital Library. Понад 800 000 захопливих сторінок для вашої мовної практики:

Некомерційна ініціатива присвячена оцифруванню колекцій класичних медіа видань, що відносяться до суспільного надбання, для повного доступу. Проект здійснюється за підтримки власників матеріалів, які надають їх для сканування, а також спонсорів, що вносять кошти на оцифровування. В даний час скануються більше 1,3 мільйонів сторінок, і це число постійно зростає.

DOAJ (http://www.doaj.org) Directory of Open Access Journals – директорія журналів вільного доступу. Містить близько 3 тис. повнотекстових рецензованих наукових журналів (близько 200 тисяч статей) з усіх галузей знань та різними мовами. Пошуковий інтерфейс DOAJ дає можливість розширеного пошуку за назвою журналу, ISSN, назвою статті, її ключовими словами, автором та рефератом. При цьому у пошуковій формі передбачено використання логічних операторів. Ресурс представлений англійською мовою.

Електронна бібліотека авторефератів дисертацій (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21CNR=20&Z21ID=) - 55 тис. текстів авторефератів 1998-2010 рр. Пошук здійснюється за назвою, автором, галуззю науки, року видання. Кожний бібліографічний запис містить анотацію и повний текст автореферату.

RePEc (http://repec.org)- Research Papers in Economics - відкритий архів з економіки (робочі документи, журнальні статті, компоненти програмного забезпечення. Містить 700 тис. документів, 600 тис. з яких є у відкритому доступі.

Наукова періодика України (http://www.nbuv.gov.ua/portal) - Портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, в основному за 2 останні роки, але є і з глибоким архівом (від першого номера).

EconPapers (http://econpapers.repec.org) – колекція матеріалів економічного напрямку: статті із журналів (626 тис., з них близько 564 тис. – у вільному доступі), книги (11.5 тис., з них близько 4.6 тис. – у вільному доступі, програмне забезпечення та ін. документи.

InTech (http://www.intechweb.org) – видавець журналів та книг відкритого доступу із різноманітних галузей науки і техніки.У видавництві публікуються 20 000 авторів найкращих університетів світу. IPL (http://www.ipl.org/) - Internet Public Library – близько 3000 електронних журналів з багатьох галузей знань.

J-STAGE (http://www.jstage.jst.go.jp/browse) - більше 500 наукових журналів (близько 250 тисяч статей) з багатьох галузей знань. Minerva Electronic Online Services (http://meos.minerva.at/) – інтердисциплінарна база наукових журналів різноманітних видавництв.

OpenDOAR (http://www.opendoar.org) – каталог журналів відкритого доступу. Один з найпотужніших гарвестерів репозитаріїв. Надає доступ до наукових і академічних журналів зі всіх галузей знань. Повнотекстовий пошук можливий за більш ніж 1100 назв журналів.

ABC Chemistry (http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/fulltext.htm) - добірка безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії англійською мовою. Архів поділений на 2 частини, одна частина – журнали, які постійно доступні повні тексти в Інтернеті, а інша частина – тестовий доступ та журнали, які тимчасово у вільному доступі. Окремо представлено список журналів російською мовою.

Biology & Science (http://bio-microscope.blogspot.com) - розміщено статті та дослідницькі праці з біології, наук про життя, охорони здоров'я, загальної біології. Більша частина публікацій у відкритому доступі або вказано дату, коли стаття буде доступна. Статті та журнали розміщено по категоріях та по датах публікації. Сайт є інтерактивним, і користувачі можуть коментувати доступні статті.

DissOnline (http://www.dissonline.de/index.htm) - електронний архів академічних праць, створений та підтримується Національною Бібліотекою Німеччини. Архів містить понад 60 000 дисертацій і докторських робіт, захищених в Німеччині.

E-books directory (http://www.e-booksdirectory.com) - безкоштовний веб-ресурс, з якого можна завантажити книги, документи, лекції, технічні документи. Ресурс містить посилання на більш ніж 1780 електронних книг, перерахованих у 392 категоріях, в тому числі з бізнесу, комп'ютерних наук, техніки, гуманітарних наук, літератури, медицини тощо.

EBSCO GreenFILE (http://www.greeninfoonline.com) - бібліографічна база даних екологічної інформації. Цей ресурс пропонує унікальний погляд на позитивні та негативні способи впливу людей на навколишнє середовище. База даних містить близько 300 000 записів а також більш ніж 200 назв повнотекстових документів і цитованої довідкової літератури.

E-LIS (http://eprints.rclis.org) - The open archive for Library and Information Science - Відкритий архів з бібліотечних та інформаційних наук (понад 3, 5 тис. текстів). HighWire Press (http://highwire.stanford.edu/) - доступ до репозитарію HighWire Press - підрозділу бібліотеки Стенфордського університету. 957 журналів, 1,375,613 повнотекстових рецензованих статей у вільному інтернет доступі.

Index Copernicus (https://indexcopernicus.com/index.php/en/) - Електронна база даних з внесеної користувачем інформації, зокрема, наукових установ, друкованих видань і проєктів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій окремих вчених або науково-дослідних установ. На додаток до продуктивності індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій. База даних перебуває у веденні Index Copernicus International.

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог
Періодичні видання

Періодичні видання НТБ КНУТД

Статистика


Український календар

Календар України