До проєкту «Подаруй книгу» - Наукові доробки провідних вчених галузі у фондах НТБ КНУТД
Соціокультурна діяльність - Книга дня
Середа, 07 лютого 2024, 11:31

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра факультету хімічних та біофармацевтичних технологій у межах проєкту «Подаруй книгу» до Міжнародного дня дарування книг (International Book Giving Day), що відзачають 14 лютого кожного року, для забезпечення студентів цікавою, актуальною навчально-методичною літературою вже вкотре передали до науково-технічної бібліотеки Університету книги.

Кожен з нас може підтримати добровільну ініціативу проєкту, який має на меті збільшення зацікавленості учасників освітнього процесу у читанні книг і посилення інтересу до бібліотек, а також дозволяє поповнити фонд новими виданнями.

Запрошуємо здобувачів вищої освіти на викладачів до ознайомлення з джерелами!


Швець Ю.В.  Біологічні основи інфекційних процесів бактеріальної етіології : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. 244 с.

У підручнику представлено системний погляд на процеси взаємодії організму людини з бактеріями на молекулярному, клітинному та організменному рівнях. Поняття інфекційного процесу розкривається в широкому розумінні цього терміну, як взаємодія макроорганізму як з патогенними бактеріями, так і з умовно-патогенними представниками мікробіоти. В підручнику наведено новітню інформацію щодо взаємодії низки факторів патогенності та метаболітів бактерій з різними органами і системами макроорганізму. Важливу роль у такій взаємодії відіграє активність імунної системи як ключової, що забезпечує гомеостаз макроорганізму.

Технології ефірних олій і парфумерно-косметичних продук-тів. Лабораторний практикум: Навч. посіб. / В.В. Манк, М.І. Осейко, В.І. Бабенко та ін. К.: НУХТ, 2018. 139 с.

Розглянуто будову та властивості поверхнево-активних речовин, особливості процесу міцелоутворення, основні методи аналізу властивостей поверхнево-активних речовин, складу та якості ефірних олій, туалетного мила, якості та безпеки парфумерно-косметичної продукції, сировини для її виготовлення. Наведено схему технохімічного контролю парфумерно-косметичних продуктів.

Пирог Т.П., Пенчук Ю.М. Біохімічні основи мікробного синтезу: підручник. К: Видавництво Ліра-К, 2020.  258 с.

У підручнику наведено шляхи біосинтезу препаратів на основі біомаси мікроорганізмів (синтез структурних компонентів мікробної клітини: полімерів – білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, полісахаридів і відповідних мономерів – амінокислот, нуклеотидів, вуглеводів, жирних кислот), біогенез первинних метаболітів (органічних кислот, амінокислот і вітамінів), детально розглядаються шляхи регуляції біосинтезу амінокислот та підходи до створення штамів-надсинтетиків цих мікробних метаболітів. Охарактеризовано шляхи біосинтезу вторинних метаболітів (екзополісахариди, гібереліни, поверхнево-активні речовини) у мікроорганізмів та фізіологічні основи регуляції їх синтезу, а також дані про біосинтез продуктів бродіння (етанол, молочна кислота, бутанол та органічні розчинники) та ферментів.

З використанням сучасних даних Кіотської енциклопедії генів і геномів (KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) розглянуто шляхи біосинтезу антибіотиків, що походять від єдиного первинного метаболіта (хлорамфенікол, феназинові та нуклеотидні); утворюваних конценсацією кількох первинних метаболітів (лінкоміцин, новобіоцин, клавуланова кислота, пуроміцин, стауроспорин); поліпептидних (граміцидин C, бацитрацин, ванкоміцин, теіксобактин) та β-лактамних (пеніциліни, цефалоспорини, карбапенеми, монобактами); утворюваних полімеризацією ацетатних і пропіонатних одиниць (гризеофульвін, тетрацикліни, полікетиди першого (еритроміцини, мегаломіцини, пікроміцин, тилозин, олендоміцин, авермектини та рифаміцини) і другого (доксорубіцин) типу; терпеноїдних (фузидієва кислота) та аміноглікозидних (стрептоміцин, неоміцин, канаміцин, гентаміцин, тобраміцин); а також C7N-аміноциклітолів (валідаміцин А).

Для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та споріднених спеціальностей (091 «Біологія», 226 «Фармація»), а також для спеціалістів, які працюють в галузі біотехнології та біології.

Автоматизація виробничих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сілецький, С.М. Швед. Вид. 2-ге, виправлене. К.: Вид. Ліра-К, 2019. 378 с.

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем.

Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора-технолога.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти I–IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів – технологів, енергетиків, механіків та інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації.

Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог

Періодичні видання

Періодичні видання НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Статистика


Український календар