Бібліодайджест за травень-червень 2017 року. Випуск 57

Бібліодайджест. Травень-Червень, 2017 (57)

Вийшов черговий випуск інформаційного бюлетня нових надходжень "Бібліодайджест". Запрошуємо бажаючих ознайомитись з новими навчально-методичними та науковими виданнями, а також з роботами науково-педагогічних працівників університету за посиланням Травень-Червень, 2017 (57). Приємного перегляду та читання!

 1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури = Topical problems of history, theory and practice of artistic culture : зб. наук. праць / М-во культури України, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум. Вип. 37. – 2016. – 261 с. – укр., рос., англ. мовами.
 2. Нестуля, Олексій Олексійович. Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с.
 3. Нестуля, Олексій Олексійович. Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХI ст.) : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375 с.
 4. Andriiko, Aleksandr A. Many-electron electrochemical processes reactions in molten salts, room-temperature ionic liquids and ionic solutions : monographs in electrochemistry / A. A. Andriiko, Y. O. Andriyko, G. E. Nauer. – Berlin : Springer, 2013. – 167 p.
 5. Грищенко, Іван Михайлович. Підприємницький бізнес : підручник / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2016. – 520 с.
 6. Основи публічного права України : навч. посіб. / [А. Ю. Олійник, М. І. Кагадій, М. С. Удовик, Н. В. Кулак, С. В. Губарєв, О. М. Коваль, Є. О. Ятченко] ; за ред. А. Ю. Олійника, М. І. Кагадія. – К. : КНУТД ; Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 448 с.
 7. Деркач, Тетяна Михайлівна. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : монографія / Т. М. Деркач. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2013. – 320 с.
 8. Promising materials and processes in applied electrochemistry : monograph / [V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, O. V. Linyucheva, І. V. Senyk, V. G. Khomenko] ; editor-in-chief V. Z. Barsukov. – K. : KNUTD, 2017. – 270 p. – Англ. мовою.
 9. Данилкович, Анатолій Григорович. Основні матеріали і технології виробництва шкіри : навч. посіб. / А. Г. Данилкович. – К. : Фенікс, 2016. – 175 с.
 10. Зенкін, Микола Анатолійович. Стандартизація, сертифікація у виробничих процесах та сфері послуг : навч. посіб. / М. А. Зенкін, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін. – К. : Кафедра, 2017. – 326 с.
 11. Подік, Іванна Іванівна. Податкова складова економічної безпеки України : монографія / І. І. Подік, Ю. В. Гончаров. – К. : Інтерсервіс, 2017. – 210 с.
 12. Гончаров, Юрій Вікторович. Організація і стимулювання праці : навч. посіб. / Ю. В. Гончаров, Н. Д. Гуріна, Л. О. Денисенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Інтерсервіс, 2016. – 528 с.
 13. Проблеми та перспективи розвитку економічної кібернетики : колективна наукова монографія / [О. Ю. Чубукова, Н. В. Раллє, Н. О. Іванченко, О. О. Любіч та ін.] ; ред. Т. І. Олешко. – К. : ВД ТОВ "Agrar Media Group", 2014. – 120 с.
 14. Сафронова, Олена Олексіївна. Основи двовимірної комп'ютерної графіки : навч. посіб. / О. О. Сафронова, К. В. Донець. – К. : КНУТД, 2016. – 175 с. (містить CD-додаток).
 15. Ковальов, Юрій Адіславович. Технічне креслення : навч. посіб. / Ю. А. Ковальов, С. А. Плешко. – К. : КНУТД, 2016. – 252 с.
 16. Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 27 травня 2016 р. / [М. С. Амбарчян, К. В. Безверхий, С. В. Бреус, Т. М. Булах, Т. Є. Воронкова, О. М. Бунда, Т. В. Гавриленко, М. П. Денисенко, О. В. Зінченко, В. В. Лойко, Д. М. Лойко, А. О. Мельник, О. М. Паливода, Н. Й. Радіонова, А. Ю. Рамський, М. І. Скрипник, О. О. Григоревська, Є. Б. Хаустова, З. Я. Шацька, В. М. Шульга, Т. М. Янковець та ін.] ; ред. М. П. Денисенко, А. О. Мельник, М. І. Скрипник, З. Я. Шацька. – К. : КНУТД, 2016. – 216 с. – Текст укр., англ.
 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталогПеріодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика