Сьогодення

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій змінив вимоги до організації діяльності бібліотек закладів вищої освіти. Трансформація НТБ КНУТД відбувається шляхом зміни її інформаційних функцій, акумулювання зовнішніх та створення власних баз даних, надання доступу до національних і світових мереж, створення потужної електронної бібліотеки.

Фонд бібліотеки КНУТД – універсальне зібрання наукової, навчальної, довідкової літератури та періодичних видань з галузей легкої промисловості, економіки та ринкових відносин, техніки, природничих наук, історії та культури України, налічує понад 1 млн. примірників, з них - біля 600 тис. примірників навчальної літератури.

За змістом своїх фондів бібліотека університету є унікальною в Україні. Галузева періодика (журнали з легкої промисловості) зберігається з 30-40 років минулого століття.

Важливу частину фонду становлять підручники та посібники, написані професорсько-викладацьким складом університету; дисертації, захищені науковцями університету; автореферати дисертацій та Колекційний фонд видань з легкої промисловості та суміжних галузей (XVIII-XX ст.), який налічує біля 7 тисяч примірників.

Для організації фондів НТБ використовує міжнародну Універсальну десяткову класифікацію (УДК).

В науково-технічній бібліотеці функціонує ліцензійне програмне забезпечення – система «ІРБІС-64». Обсяг Електронного каталогу біля 192000 записів.

Обслуговування віддалених користувачів здійснюється за допомогою веб-сервісу на сайті бібліотеки (http://lib.knutd.edu.ua), який надає інформацію про ресурси та послуги бібліотеки, доступ до електронної бібліотеки. Електронний каталог містить електронні версії підручників, наукової літератури, навчально-методичних посібників, конспектів лекцій. На сьогодні Електронна бібліотека містить 6 самостійно створених електронних баз даних (з них 3 повнотекстові).

За допомогою сервісу ЕДД (Електронна Доставка Документів) віддалені користувачі мають можливість отримати електронну копію статей, уривків з книг, фрагментів документів, які зберігаються на електронних носіях, документів з повнотекстових баз даних.

Одним із шляхів підвищення міжнародного рейтингу університету (науковців) є розміщення наукового доробку вчених та молодих науковців в Інституційному репозитарії (https://er.knutd.edu.ua), який надає вільний доступ до цифрових документів з фондів електронних видань бібліотеки. Інституційний репозитарій erKNUTD – Electronic Repository Kyiv National University of Technologies and Design формується на базі відкритого програмного забезпечення DSpace, що дозволяє збирати, зберігати і поширювати контент.

У структурі бібліотеки функціонує Служба бібліометрії, діяльність якої скерована на підвищення наукового авторитету та впливовості університету шляхом представлення наукових здобутків його працівників у світовому інформаційному просторі. Щоквартально здійснюється моніторинг публікаційної активності науково-педагогічних працівників в системі Google Scholar, Scopus, Web of Science та інституційному репозитарії. Результати моніторингу бібліометричних показників НПП подаються у вигляді таблиці до відділу інформаційного забезпечення та трансферу технологій НДЧ та представлені на Web-сайті бібліотеки у розділі «Науковцям КНУТД».

Бібліотека реєструє міжнародний цифровий ідентифікатор DOI на платформі Open Journal Systems (http://jrnl.knutd.edu.ua). Створено 5 сторінок галузевих періодичних видань КНУТД (українською та англійською мовами): Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: серія «Технічні науки»; серія «Економічні науки», Індустрія моди, Art and Design, Менеджмент. Кожне видання, випуск та стаття оформлюються на web-сторінці та отримують ідентифікатори DOІ, які згодом активує офіційне агентство реєстрації идентифікаторів цифрових об’єктів Crossref.

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог


Періодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика