Студентоцентризм як принцип академічної культури
Науково-бібліографічна робота
Понеділок, 12 листопада 2012, 15:50

До Дня студента 17 листопада

Студентоцентризм як принцип

академічної культури

Інформаційний список статей з періодичних видань

 1. Ахмед І. Роль викладачів у покращенні іміджу освітнього закладу (студентське бачення) / І. Ахмед, М.М. Наваз, М. Рамзан // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - N 10. – С. 359-366.
 2. Ахмед І. Чи впливають зовнішні чинники на підприємницькі наміри студентів? / І. Ахмед, М.М. Наваз, М. Рамзан // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - N 11. –С. 348-355.
 3. Білогур В. Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст / В. Білогур // Вища освіта України. - 2011. - N 2. - С. 88-93.
 4. Білогур В. Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентської молоді / В. Білогур // Вища освіта України. - 2011. - N 3. - С. 74-80.
 5. Балягіна І. Адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного середовища університету як шлях формування корпоративної культури / І. Балягіна, О. Бойчук // Вища школа. - 2012. - N 1. - С. 112-116.
 6. Бобіль Д. Місце і роль студентського самоврядування в системі університетської економічної освіти / Д. Бобіль, С. Ляліков // Вища школа. - 2011. - N 5. - С. 105-116.
 7. Бурлака І.Я. Новітні підходи до формування іншомовної електронної комунікативної компетенції студентів у немовному вузі / І.Я. Бурлака, Г.О. Довгопол // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N 5. - С. 28-30.
 8. Бурмістенков О.П. Специфіка оцінювання знань студентів інженерних спеціальностей в умовах тестування / О.П. Бурмістенков, В.В. Кострицький, І.В. Петко // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N 5. - С. 31-33.
 9. Галавська Л.Є. Самостійна робота студента як чинник, що впливає на ефективність засвоєння знань / Л.Є. Галавська // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N 5. - С. 52-56.
 10. Добрянський І. Іноземні студенти у вищій освіті України та Росії: стан, тенденції, перспективи (порівняльний аналіз) / І. Добрянський, О. Наумець // Вища школа. - 2012. - N 7. - С. 7-18.
 11. Зюзина Т. Шляхи інтеграції мистецтва у структуру змісту культурологічної підготовки студентів у ВНЗ / Т. Зюзина // Вища школа. - 2011. - N 11. - С. 50-61.
 12. Кліменко В. Економіка знань в усвідомленні студентів і викладачів вищої школи / В. Кліменко // Вища школа. - 2011. - N 7. - С. 104-109.
 13. Костирєв А. Формування критичного мислення у студентів за допомогою застосування методів медіаосвіти в курсах суспільно-політичних дисциплін / А. Костирєв // Вища освіта України. - 2011. - N 3. - С. 99-105.
 14. Кращенко Ю. Протиріччя розвитку студентського самоврядування / Ю. Кращенко // Вища школа. - 2011. - N 5. - С. 117-123.
 15. Левківський К. Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько-студентської молоді / К. Левківський, В. Ряшко // Вища школа. - 2011. - N 11. - С. 15-28.
 16. Лиходій В. Поліпшення технології підготовки економістів / В. Лиходій // Вища школа. - 2011. - N2. - С. 48-55.
 17. Мелкова С.В. Развитие и совершенствование творческого потенциала студентов, специалистов для отечественной швейной промышленности / С.В. Мелкова, Л.П. Шершнева // Швейная промышленность. - 2012. - N 2. - С. 22-24.
 18. Модестова Т. Самостійна робота як складова педагогічної підготовки студентів магістратури / Т. Модестова // Вища школа. - 2012. - N 2. - С. 80-86.
 19. Оцінка студентами застосовування "лідер-груп" у вищій школі / О. Величко [и др.] // Вища школа. - 2012. - N 2. - С. 52-61.
 20. Павлиш В. Організація вивчення студентами навчальних дисциплін та захисту кваліфікаційних робіт іноземними мовами / В. Павлиш, А. Загородній, Л. Пилипенко // Вища школа. - 2012. - N 4. - С. 86-91.
 21. Потапчук Т. Становлення ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Т. Потапчук // Вища школа. - 2012. - N 7. - С. 40-46.
 22. Рогатін Є.О. Самопідготовка і контроль знання студентів / Є.О. Рогатін // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N 5. - С. 180-183.
 23. Русинка І. Роль курсу "Психології" у підготовці студентів до успішної професійної діяльності / І. Русинка // Вища школа. - 2012. - N 8. - С. 42-51.
 24. Рябченко В. Традиційна педагогічна парадигма як «прокрустове ложе» вітчизняної вищої школи в розвитку особистості студента / В. Рябченко // Вища освіта України. - 2011. - N 3. - С. 32-38.
 25. Саркісян М. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ / М. Саркісян, О. Чабанюк // Вища школа. - 2012. - N 4. - С. 76-85.
 26. Свіщов М.В. Основи організації та контролю самостійної роботи студентів / М.В. Свіщов // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N 5. - С. 191-194.
 27. Сергієнко В. Проблеми виховання студентської молоді / В. Сергієнко, В. Костін // Вища школа. - 2010. – N 7-8. - С. 75-79.
 28. Суворовський О. Проблеми формування контингенту студентів у вищих навчальних закладах / О. Суворовський // Вища школа. - 2011. – N 4. - С. 42-47.
 29. Тарасенко А.І. Інженерна підготовка студентів-основа якості випускників технічного та технологічного профілів вузів України / А.І. Тарасенко, В.П. Місяць // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N 5. - С. 222-224.
 30. Тринчук О. Центр сприяння працевлаштуванню студентів у сучасному університеті / О. Тринчук // Вища школа. - 2011. – N 4. - С. 48-53.
 31. Хоружий Г. Студентоцентризм як принцип академічної культури / Г. Хоружий // Вища школа. - 2012. - N 4. - С. 7-24.
 32. Ципко В. Експериментальна модель формування гуманістичних цінностей студентів інженерно-технічного ВНЗ у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін / В. Ципко // Вища школа. - 2011. - N 5. - С. 39-46.
 33. Чикун Н. Психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів / Н. Чикун // Вища школа. - 2012. - N 7. - С. 47-55.

Список підготовлений відділом бібліографії

З літературою можна ознайомитись у читальному залі періодичних видань і дисертацій (кім. 1-0276 А; довідки за тел. 24-80)

 

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог



Періодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика