Українська культура на зламі тисячоліть
Науково-бібліографічна робота
Четвер, 22 березня 2012, 10:21

До Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва

Українська культура на зламі тисячоліть

Інформаційний список статей з періодичних видань

1. Білогур В. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей / В. Білогур, С. Макаренко // Вища освіта України. - 2011. - N1. - С. 93-99.

2. Балагура О. Необхідні умови для формування національних світоглядних концепцій / О. Балагура // Вища школа. - 2012. - N 1. - С. 108-111.

3. Балягіна І. Адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного середовища університету як шлях формування корпоративної культури / І. Балягіна, О. Бойчук // Вища школа. - 2012. - N 1. - С. 112-116.

4. Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Вербальна модель культурної людини для потреб застосування в економічній науці / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - N6. - С. 4-10.

5. Богданова Н. Культура життєтворчості особистості як філософська проблема / Н. БОГДАНОВА // Вища освіта України. - 2011. - N1. - С. 21-26.

6. Богданова Н. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі / Н. Богданова // Вища освіта України. - 2011. - N 3. - С. 90-93.

7. Виткалов В. Культурологічна освіта у системі гуманітарних знань / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа. - 2009. - N3. - С. 88-95.

8. Виткалов Володимир. Українська культура у системі сучасної вищої освіти  / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа. - 2008. - N10. - С. 56-65.

9. Демченко Н.В. Роль екологічної культури у відтворенні суспільства і людини / Н. В. Демченко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2009. - N8. - С. 168-173.

10. Зимнікова Н.В. Проблеми культури, духовності, мистецтва і дизайну студентів мистецького напряму підготовки / Н.В. Зимнікова, А.М. Ткаленко // Вісник КНУТД. - 2010. - Том4, N5. - С. 80-84.

11. Зюзина Т. Шляхи інтеграції мистецтва у структуру змісту культурологічної підготовки студентів у ВНЗ / Т. Зюзина // Вища школа. - 2011. - N 11. - С. 50-61.

12. Ігнатьєва С. Центр культури української мови імені Олеся Гончара   / С. Ігнатьєва // Вища школа. - 2009. - N2. - С. 83-85.

13. Кічурчак М.В. Бюджетне забезпечення сфери культури України / М.В. Кічурчак // Фінанси України. - 2010. - N2. - С. 36-45.

14. Кічурчак М.В. Оцінка рівня забезпеченості закладами культури і мистецтва в економіці України / М.В. Кічурчак // Економіст. - 2011. - N4. - С. 75-77.

15. Корнієвська В.О. Формування фінансової культури українського населення в контексті мінімізації ринкової асиметрії / В. О. Корнієвська // Економіка і прогнозування. - 2011. - N 4. - С. 117-126.

16. Микитюк І. Педагогічна культура вчителя в контексті сучасної культурно-освітньої ситуації / І. Микитюк // Вища школа. - 2009. - N4. - С. 93-101.

17. Нечай С. Культуровідповідність музики як засобу пізнання людиною навколишнього світу / С. Нечай // Вища школа. - 2010. - N3. - С. 105-114.

18. Онкович Г. «Діалог культур» як сучасна педагогічна технологія / Г. Онкович // Вища освіта України. - 2011. - N4. - С. 42-48.

19. Проданюк Ф.М. Організація навчального процесу під час вивчання курсу "Історія української культури" / Ф. М. Проданюк // Вісник КНУТД. - 2010. - Том4, N5. - С. 172-179.

20. Руденко В. Проектування культурологічної спрямованості вищої освіти  / В. Руденко // Вища школа. - 2011. - N 9. - С. 108-116.

21. Сахневич І. Культура використання медіазасобів — неодмінна умова запобігання негативному з пливу медіаінформації / І. Сахневич // Вища освіта України. - 2011. - N 3. - С. 94-98.

22. Смолінська О. Культурологічний аспект інформаційного поля вищих навчальних закладів  / О. Смолінська // Вища школа. - 2011. - N 11. - С. 62-69.

23. Стецюк К. Екологічна культура як джерело ціннісних орієнтацій освіти для збалансованого розвитку  / К. Стецюк // Вища школа. - 2011. - N 7. - С. 96-103.

24. Удод О. Київська держава і родоплемінна культура / О. Удод, М. Юрій // Вища школа. - 2011. - N 10. - С. 15-30.

25. Цитович И.Г. Сохранить текстиль как глобальный приоритет развития реальной экономики и культуры общества / И. Г. Цитович, Н. В. Галушкина // Текстильная промышленность. - 2011. - N1. - С. 30-38.

Список підготовлений відділом бібліографії

З літературою можна ознайомитись у читальному залі періодичних видань і дисертацій (кім. 1-0276 А; довідки за тел. 24-80).

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталогПеріодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика