Вищі навчальні заклади: проблеми та перспективи PDF 
Понеділок, 28 березня 2011, 13:05

 

Інформаційний список статей з періодичних видань

 1. Євменькова К.М. Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України/ К. М. Євменькова //Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - N6. - C. 105-109.
 2. Єрмаченко В. Міжнародне співробітництво університету / В. Єрмаченко // Вища школа. - 2010. - N10. - C. 31-41.
 3. Бєляєв Ю. Міжнародні зв`язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції / Ю. Бєляєв // Вища школа. - 2010. - N78. - C. 18-22.
 4. Буряк В. Викладач університету: вимоги до особистих і професійних рис / В. Буряк // Вища школа. - 2010. - N3. - C. 11-35.
 5. Вахович І.М. Дослідження теоретичних аспектів доцільності процесу укрупнення ВНЗ в Україні / І. М. Вахович, Ю. В. Волинчук // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 2. - C. 101-107
 6. Еш С. Методика викладання у вищому навчальному закладі / С. Еш // Вища школа. - 2010. - N11. - C. 94-108.
 7. Загірняк М. Оцінка в управлінні сучасним університетом / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа. - 2010. - N78. - C. 11-17.
 8. Калашнікова С. Принципи професійної підготовки керівників навчальних закладів (досвід Київського університету імені Бориса Грінчака) / С. Калашнікова //Вища школа. - 2010. - N9. - C. 25-33.
 9. Кириченко О. Методологічні основи економічної безпеки вищіх навчальних закладів України / О. Кириченко, С. Лаптєв //Вища школа. - 2010. - N11. - C. 37-46.
 10. Ломоносов А. Методичні засади управління численістю науково-педагогічних працівників вищіх навчальних закладів / А. Ломоносов // ЕКОНОМІСТ. - 2010. - N7. - C. 56-60.
 11. Полякова, Ганна. Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця / Г. Полякова //Вища школа. - 2010. - N10. - C. 78-87.
 12. Пономаренко, Володимир. Підвищення якості підготовки фахівців в університеті / В. Пономаренко //Вища школа. - 2010. - N10. - C. 7-24.
 13. Рейтинг вищих навчальних закладів у Росії Ю. Похолков, О. Чучалін, Б. Агранович // Вища школа. - 2010. - N56. - C. 79-91.
 14. Смолінська О. Організаційна культура вишу і знання як результат його діяльності та вияв цілісності / О. Смолінська //Вища школа. - 2010. - N3. - C. 51-58.
 15. Хоменко О.В. Механізми забезпечення якості іншомовної освіти у вищій школі/ О. В. Хоменко // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4 N5. - C. 26-31.
 16. Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процессу / Г. Хоружий // Вища школа. - 2010. - N5. - C. 12-24.

Список підготовлений відділом бібліографії

 

 

 

 

. - C. 31-41. mso-bidi-font-weight: bold;UK

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталогПеріодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика