Банківська система України
Науково-бібліографічна робота
Четвер, 10 травня 2012, 13:33

Банківська система  України

Інформаційний список статей з періодичних видань

1. Брус С.І. Банки на фондовому ринку України: зміна інвестиційних пріоритетів / С. І. Брус // Економіка і прогнозування. - 2011. - N 4. - С. 86-96.

2. Єрмошенко А.М. Корпоративне управління як стратегічний чинник розвитку інтеграції страхових компаній з банками / А. М. Єрмошенко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - N 1. - С. 200-208.

3. Ігнатова О.М. Статистична оцінка діяльності національного банку України / О.М. Ігнатова, О.Ю. Філімонова // Економіка та держава. - 2011. - N 8. - С. 33-36.

4. Ігнатова О. М. Статистичний аналіз місця ПАТ КБ "Приватбанк" на ринку банківських послуг в Україні за основними показниками його діяльності / О. М. Ігнатова, Т. В. Турченко // Економіка та держава. - 2011. - N 7. - С. 41-46.

5. Коваленко В.В. Організація системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю в банку / В. В. Коваленко, Я. С. Головіна // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - N 1. - С. 209-215.

6. Коваленко В.В. Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, Ж.І. Торяник // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - N 8. - С. 276-286.

7. Коваленко М.М. Новий формат незалежності Національного банку України / М.М. Коваленко // Економіка та держава. - 2011. - N 8. - С. 128-131.

8. Коваль В.В. Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку / В.В. Коваль // Економіка та держава. - 2011. - N 6. - С. 78-80.

9. Кузнєцова Л.В. Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи / Л.В. Кузнєцова, В.В. Коваленко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - N 2. - С. 264-271.

10. Лавров Р.В. Інноваційно-фінансові технології у банківській діяльності: сутність, проблеми і можливості розвитку / Р.В. Лавров // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - N 12. - С. 221-229.

11. Недеря Л.В. Оцінювання вартості банку / Л.В. Недеря // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - N 1. - С. 216-221.

12. Пірог Д.В. Грошові потоки банку як самостійний об'єкт стратегічного обліку і аналізу / Д.В. Пірог // Економіка та держава. - 2011. - N 7. - С. 86-89.

13. Понеділко О.В. Концептуальні засади ефективного розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції / О.В. Понеділко // Економіка та держава. - 2011. - N 10. - С. 37-39.

14. Приймак П.В. Оцінювання тенденцій розвитку банківської системи України на підставі інтегральних індексів / П.В. Приймак // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - N 10. - С. 299-304.

15. Профатило О.В. Специфіка використання маркетингу комерційними банками України / О.В. Профатило, Л.І. Кирилова // Економіка та держава. - 2011. - N 8. - С. 29-32.

16. Рудалєва А.В. Державне регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів: світовий та вітчизняний досвід / А.В. Рудалєва // Економіка та держава. - 2011. - N 12. - С. 77-80.

17. Савелко С.О. Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками / С.О. Савелко // Економіка та держава. - 2011. - N 10. - С. 40-42.

18. Савелко С.О. Євроінтеграційні процеси та їх вплив на діяльність банківської системи України / С.О. Савелко // Економіка та держава. - 2011. - N 11. - С. 61-63.

19. Савелко Т.В. Фінансові важелі удосконалення банківського регулювання / Т.В. Савелко // Економіка та держава. - 2011. - N 11. - С. 58-60.

20. Савелко Т.В. Дослідження впливу регуляційних функцій на розвиток банківської системи  / Т.В. Савелко // Економіка та держава. - 2011. - N 10. - С. 43-45.

21. Савелко Т.В. Форми фінансового регулювання банківської діяльності в Україні / Т.В. Савелко // Економіка та держава. - 2011. - N 12. - С. 74-76.

22. Скоробогач О.І. Капіталізація малих та середніх банків як важливий інструмент забезпечення надійності банківської системи України / О.І. Скоробогач // Економіка та держава. - 2011. - N 10. - С. 46-50.

23. Солодка О.О. Ефективність кредитної політики в механізмі банківського маркетингу / О.О. Солодка // Фінанси України. - 2011. - N 11. - С. 119-127.

24. Стукало Н.В. Розвиток банківської системи України  в контексті прийняття рекомендацій Базельського комітету / Н.В. Стукало, М.В. Литвин // Фінанси України. - 2011. - N 7. - С. 62-72.

25. Філонова І.Б. Шляхи забезпечення стійкості національної банківської системи до світових фінансових криз  / І.Б. Філонова // Економіка та держава. - 2011. - N 7. - С. 37-40.

26. Шараєвський Д.В. Ефективність діяльності банківської системи як запорука сталого економічного розвитку / Д.В. Шараєвський // Економіка та держава. - 2011. - N 7. - С. 83-85.

Список підготовлений відділом бібліографії

З літературою можна ознайомитись у читальному залі періодичних видань і дисертацій (кім. 1-0276 А; довідки за тел. 24-80).

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталогПеріодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика