Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України
Науково-бібліографічна робота
Четвер, 07 лютого 2013, 12:10

До Всесвітнього дня соціальної справедливості 20 лютого

Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України

Інформаційний список статей з періодичних видань

1. Балакірєва О.М. Вплив соціально-економічної нерівності на економічну поведінку населення України / О.М. Балакірєва, А.М.  Ноур // Економіка України. - 2011. - N 11. - С. 60-68.

2. Балакірєва О.М. Взаємозв'язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка України. - 2012. - N 8. - С. 86-95.

3. Балтачеєва Н. Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні / Н. Балтачеєва // Економіст. - 2012. - N 8. - С. 29-32.

4. Буркинський Б.В. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук // Економіка України. - 2013. - N 1. - С. 67-81.

5. Бутук О. Стадії соціально-економічного прогресу / О. Бутук // Вища школа. - 2011. - N1. - С. 83-92.

6. Гош О. Соціально-економічний лад реформованої України: основні необхідні інновації / О. Гош // Економіка України. - 2011. - N3. - С. 78-88.

7. Диха М.В. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети / М.В. Диха // Фінанси України. - 2012. - N 7. - С. 47-58.

8. Зарапіна Ю.Е. Дефініційні засади соціальної структури суспільства в умовах глобалізації / Ю.Е. Зарапіна // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - N3. - С. 201-208.

9. Колосок А.М. Адресна матеріальна допомога як елемент соціально відповідальної держави / А.М. Колосок // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - N 12. - С. 127-131.

10. Лопушняк Г. Житлова політика як складова державної соціальної політики України: практика і проблеми реалізації / Г. Лопушняк // Економіка України. - 2012. - N 1. - С. 79-90.

11. Маліков В.В. Державна політика соціального захисту молоді в Україні / В.В. Маліков // Економіка та держава. - 2011. - N2. - С. 154-155.

12. Павлюк К.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні / К.В. Павлюк, О.В. Степанова // Фінанси України. - 2012. - N 6. - С. 15-29.

13. Полозенко Д.В. Видатки державного бюджету на  соціальний захист сільського населення / Д.В. Полозенко, Н.О.  Квітко // Фінанси України. - 2011. - N 6. - С. 33-44.

14. Сазонець О.М. Стратегії інформатизації соціально-економічного розвитку країни / О.М. Сазонець // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - N 8. - С. 294-301.

15. Сардак С.Е. Перспективи соціально-економічного розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації / С.Е. Сардак // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - N 9. - С. 217-225.

16. Скулиш Ю.І. Вдосконалення механізму фінансування соціальної сфери в Україні / Ю.І. Скулиш // Економіка та держава. - 2011. - N 6. - С. 34-36.

17. Суховий Д.  Основні етапи становлення та розвитку державних соціальних гарантій в Україні / Д. Суховий // Економіка та держава. - 2011. - N 7. - С. 49-51.

18. Толуб'як В.С. Формування недержавного пенсійного забезпечення як складової пенсійної системи України / В.С. Толуб'як // Економіка та держава. - 2011. - N3. - С. 121-124.

19. Третяк В.П. Вплив демографічних чинників на реалізацію програми розвитку соціальної сфери / В.П. Третяк // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - N 6. - С. 176-183.

20. Ярош О. Шляхи подолання соціальної несправедливості й нерівності в Україні / О. Ярош, О. Пушкарьов // Економіка України. - 2011. - N3. - С. 70-77.

Список підготовлений інформаційно-бібліографічним відділом

З літературою можна ознайомитись у читальному залі гуманітарних видань (кім. 1-0276; довідки за тел. 24-80)

 

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталогПеріодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика