Розвитку галузі – наукове підґрунтя
Науково-бібліографічна робота
Вівторок, 17 квітня 2012, 14:01

До ХІ Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів

Розвитку галузі - наукове підґрунтя!

Інформаційний список статей з періодичних видань

1. Бублик С.Г. Механізми бюджетного фінансування науково-технологічної діяльності / С.Г. Бублик // Економіка та держава. - 2011. - N 5. - С. 129-131.

2. Волков О.І. Зустрічаємо вісімдесятиріччя університету науковими здобутками / О.І.  Волков, В.В.  Кострицький // Вісник КНУТД. - 2010. - Том 1, N5.

3. Галиця І. Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів  / І. Галиця, О. Михайлов, О. Галиця // Вища школа. - 2011. - N 7. - С. 31-37.

4. Гардабхадзе І.А. Науково-дослідна робота студентів за спеціалізацією: "Дизайн одягу" у вищій школі / І.А. Гардабхадзе, К.О. Кисельова // Вісник КНУТД. - 2011. - N 2. - С. 215-220.

5. Гончаров Ю.В. Розвитку галузі - наукове підгрунтя! / Ю.В. Гончаров // Вісник КНУТД. - 2009. – N 2. - С. 98-104. В статье приведен широкий спектр научно-исследовательских работ, что проводятся в Киевском национальном университете технологии и дизайна, которые направлены на повышение уровня науки и техники в легкой промышленности.

6. Горобець В.А. Діяльність навчально-науково-виробничого комплексу Київського національного університету технологій та дизайну. Досвід та проблеми / В.А.  Горобець // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N 5. - С. 61-63.

7. Гуйтур М. Алгоритм виявлення відкриттів у результатах наукових досліджень / М. Гуйтур, В. Коноваленко // Вища школа. - 2011. – N 2. - С. 29-39.

8. Гуйтур М. Правові механізми захисту наукових ідей при їх комерціалізації / М. Гуйтур, В. Коноваленко // Вища школа. - 2011. - N 7. - С. 64-73.

9. Звєряков М. Розвиток наукової складової в Одеському державному економічному університеті / М. Звєряков // Вища школа. - 2011. – N 4. - С. 7-14.

10. Кобраков К.И. Научно-исследовательская работа студентов в Московском государственном текстильном университете им. А.Н. Косыгина - залог подготовки квалифицированных специалистов для текстильной промышленности / К. И. Кобраков, В. С. Лапшенкова, О. С. Оленева // Текстильная промышленность. - 2009. - N3. - С. 66-68.

11. Ковальов А. Перспективні напрямки наукових досліджень Одеського державного економічного університету  / А. Ковальов // Вища школа. - 2011. - N4. - С. 15-22.

12. Коновал В.П. З історії розвитку кафедри КТВШ та її наукових досліджень / В. П. Коновал // Легка промисловість. - 2010. - N3. - С. 11-12.

13. Матвійчук А. Формування та розвиток науково-дослідної системи КНЕУ  / А. Матвійчук // Вища школа. - 2011. - N 12. - С. 93-97.

14. Мойсеєнко Ф.А. Роль журналу «Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности» в розвитку науки та підготовці науково-педагогічних кадрів. 80-річному ювілею КНУТД присвячується / Ф.А. Мойсеєнко // Вісник КНУТД. - 2010. - Том4, N5. - С. 11-20.

15. Мойсеенко Ф.А. Досягнення кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД у підготовці наукових, науково-педагогічних та інженерних кадрів / Ф.А. Мойсеенко // Вісник КНУТД. - 2010. - N 3. - С. 97-107. Приведены история создания кафедры технологи трикотажного производства КНУТД и ее достижения в подготовке научных, научно-педагогических и инженерных кадров.

16. О некоторых результатах развития системы научно-исследовательской работы студентов в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана и Московском государственном текстильном университете им. А.Н. Косыгина / К.И. Кобраков, В.С. Лапшенкова, Е.В. Фадеева // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. - 2010. - N4. - С. 115-120.

17. Павлюк С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції / С. Павлюк // Вища школа. - 2011. - N 5. - С. 61-70.

18. Пономаренко В. Проблеми підготовки наукових кадрів / В. Пономаренко // Вища школа. - 2012. - N 2. - С. 7-19.

19. Похресник А.К. Стратегічна роль цілісного освітньо-наукового комплексу / А. Похресник // Вища освіта України. - 2011. - N4. - С. 30-35.

20. Сівкова-Салогуб М.Л. Напрями наукової роботи студентів спеціалізації "Графічний дизайн" / М.Л. Сівкова-Салогуб, Н.В. Чупріна // Вісник КНУТД. - 2010. – Том 4, N5. - С. 194-197.

21. Савчук В. Вплив ефективності наукової роботи у ВНЗ на якість підготовки фахівців / В. Савчук // Економіст. - 2011. - N 7. - С. 5-8.

22. Федулова Л.І. Стимулююча функція фінансового забезпечення наукових досліджень: уроки для України / Л. І. Федулова // Фінанси України. - 2010. - N7. - С. 22-34.

23. Федулова Л.І. Науково-технологічний та інноваційний процес в Україні: тенденції в кризових ситуаціях / Л.І. Федулова // Економіст. - 2011. - N1. - С. 24-27.

24. Хорунжий М. Науково-педагогічні школи як головний критерій оцінки інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів / М. Хорунжий // Вища школа. - 2011. - N 9. - С. 61-71.

25. Чудаєва І.Б. Науково-технічні зони: суть, типи та перспективи створення в Україні / І.Б. Чудаєва // Економіка та держава. - 2011. - N 4. - С. 43-47.

26. Шовкун І.А. Стан і форми фінансування науково-технічного співробітництва України з Російською Федерацією / І. А. Шовкун // Фінанси України. - 2010. - N6. - С. 25-37.

27. Якубовський М. Науково-інноваційне забезпечення модернізації української промисловості / М. Якубовський // Економіка України. - 2009. - N10. - С. 4-14.

28. Ярошенко Т.  Відкритий доступ - шлях до присутності України у світовій науковій спільноті / Т. Ярошенко // Вища школа. - 2011. - N3. - С. 47-51.

29. Яшкіна 0.І.  Статистичний аналіз наукового потенціалу України / 0.І. Яшкіна // Статистика України. - 2011. - N1. - С. 22-27.

 

Список підготовлений відділом бібліографії

З літературою можна ознайомитись у читальному залі періодичних видань і дисертацій (кім. 1-0276 А; довідки за тел. 24-80)

 

 

 

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталогПеріодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика