Сьогодення

Наукова-технічна бібліотека КНУТД сприяє навчальній, науковій та виховній роботі університету згідно з завданнями вищої школи.

Фонд бібліотеки КНУТД – це універсальне зібрання наукової, навчальної, довідкової літератури та періодичних видань з галузей легкої промисловості, економіки та ринкових відносин, техніки, природничих наук, історії та культури України, налічує понад 1 млн. примірників, з них - понад 600 тис. примірників навчальної літератури.

За змістом своїх фондів бібліотека університету є унікальною в Україні. Галузева періодика (журнали з легкої промисловості) зберігається з 30-40 років минулого століття.

Важливу частину фонду становлять підручники та посібники, написані професорсько-викладацьким складом університету; дисертації, захищені науковцями університету; автореферати дисертацій та Колекційний фонд видань з легкої промисловості та суміжних галузей (XVIII-XX ст.), який налічує понад 4 тисячі примірників.

Фонд бібліотеки поповнюється електронними версіями видань університету, створені повнотекстові бази даних навчальних видань та вторинної інформації – продукту наукової діяльності бібліотеки, які розкривають фонди та висвітлюють різноманітну тематику відповідно до потреб користувачів. Поповнюється база даних "Навчально-методичні видання викладачів КНУТД" (2004-2013 рр.), яка містить 2 858 записів.

Послугами бібліотеки користуються близько 8 тис. читачів, які обслуговуються диференційовано на абонементах та у читальних залах.

Для організації фондів НТБ використовує міжнародну Універсальну десяткову класифікацію (УДК).

Серед користувачів бібліотеки – студенти денної, заочної і дистанційної форми навчання, викладачі і співробітники університету, аспіранти, здобувачі, слухачі Університету післядипломної освіти, абітурієнти, сторонні читачі. Відповідно до вимог сучасності діяльність бібліотеки об‘єднує традиційні та новітні інформаційні технології.

В бібліотеці запроваджена система “ІРБІС-64” - ліцензійне програмне забезпечення, яке підтримує традиційні бібліотечні технології і орієнтоване на подальший розвиток інформаційних технологій.

Парк персональних комп’ютерів налічує 33 одиниці.

В читальному залі природничих та технічних видань функціонує комп’ютерна зона на 12 робочих місць. Кожний читач може скористатись зоною Wi-Fi, яка охоплює три читальних зали та науково-бібліографічний відділ. Читачам бібліотеки надана можливість користуватись електронним каталогом бібліотеки через Інтернет.

За допомогою сайту здійснюється доступ до основних ресурсів книгозбірні: електронного каталогу, електронної бібліотеки, а також віртуальних виставок, бібліографічної інформації тощо. На сайті щомісячно розміщується “Бібліодайджест” - інформаційний бюлетень про нові надходження бібліотеки.

В бібліотеці функціонує електронна бібліотека, яка на сьогодні нараховує понад 4 тисячі повнотекстових документів, 100 - СD дисків, що містять навчально-методичні матеріали, та електронну версію реферативного журналу ВІНІТІ “Легка промисловість”.

Електронна бібліотека має 6 самостійно створених електронних баз даних:

  • основний каталог книг;
  • повнотекстова база даних "Навчально-методичні видання професорсько-викладацького складу КНУТД";
  • база даних авторефератів дисертацій;
  • реєстраційно-аналітична база даних вітчизняних та іноземних періодичних видань (відображає надходження періодичних видань бібліотеки та містить аналітичний розпис статей журналів за тематичними напрямами та публікацій співробітників університету);
  • база даних Колекції видань з легкої промисловості та суміжних галузей;
  • повнотекстова база даних підручників підвищеного попиту.

Важливим напрямком наукової роботи бібліотеки є видання бібліографічних покажчиків. За останні роки підготовлені – “Текстиль ХХІ століття”, “Інноваційна економіки”. Анотований науково-допоміжний бібліографічний покажчик “Дисертації з фонду бібліотеки КНУТД”, випуск 1 (1998-2007); випуск 2 (1977-1997). Виходять навчальні й методичні видання -“Практичні рекомендації для читачів”, “Пам’ятка користувача бібліотеки” тощо.

 

Електронні ресурси

Інституційний репозитарій

Електронний каталог

Періодика НТБ КНУТД

Періодичні видання НТБ КНУТД

Український календар

Календар України

Статистика